Przejdź do treści głównej

Konsultacje społeczne kryteriów oceny projektów


2016-02-10 15:18

Zapraszamy do konsultacji społecznych dotyczących propozycji kryteriów oceny projektów  w ramach:

  • Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • Poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT,
  • Poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT,
  • Poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych,
  • Poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych- konkurs,
  • Poddziałania 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie,
  • Poddziałania 9.2.4 Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie

Propozycje kryteriów do konkretnych poddziałań zamieściliśmy w załącznikach poniżej.

Konsultacje trwają od 10 lutego do 17 lutego 2016 r.
Uwagi przesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Aby zgłosić uwagi należy pobrać i wypełnić formularz załączony poniżej i przesłać w wersji elektronicznej na adres: badaniaefs@slaskie.pl

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś