Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 4 informacje ze wszystkich 6948 dla tagu: ustawa wdrożeniowa

Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, tzw. ustawa wdrożeniowa (7 lipca 2017 r.)

Ministerstwo Rozwoju przygotowało pakiet rozwiązań, które uproszczą procesy związane z wykorzystaniem funduszy UE. Nowela ustawy została przyjęta przez Radę Ministrów 30 maja br. Następnie, zgodę na nią wyraził Sejm i Senat – odpowiednio na posiedzeniu 7 i 14 lipca. Prezydent RP podpisał ustawę 25 lipca br. 
Ustawa z 7 lipca br. wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, co miało miejsce: 2 sierpnia  2017 r. (Dziennik Ustaw 2017Poz. 1475 tom 1), z wyjątkiem niektórych przepisów.

Najważniejsze zmiany dotyczą między innymi :

  • Ograniczenia obowiązku przedkładania dokumentów
  • Sprawniejszego przygotowania wniosków i ich ocena  
  • Ułatwienia w rozliczaniu środków unijnych
  • Ograniczenie liczby dokumentów stosowanych przy realizacji projektu
termin obowiązywania od 2017-09-02
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: ustawa wdrożeniowa

Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 tzw. ustawa wdrożeniowa (11 lipca 2014 r.)

Ustawa wprowadza mechanizmy koordynacji realizacji programów operacyjnych wspófinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz zasady wdrażania środków polityki spójności, określa podstawowe dokumenty oraz podmioty zaangażowane w ten proces, a także zadania i tryb współpracy między nimi.

termin obowiązywania od 2014-09-13 do 2017-09-01
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: ustawa wdrożeniowa
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś