Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 33 informacje ze wszystkich 6950 dla tagu: umowa o dofinansowanie

Wzory umów o dofinansowanie projektu EFRR (10 marca 2022 r.)

Zarząd Województwa Śląskiego, 10 marca 2022 r., uchwałą nr 361/316/VI/2022 przyjął wzory umów dla projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (nie dotyczy działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości):

- Wzór umowy o dofinansowanie projektu dla działania 1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza,

- Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej X „Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna” Działanie 10.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” 2 typ projektu,

- Wzór umowy o dofinansowanie projektu grantowego (JST i ich związki i stowarzyszenia),

- Wzór umowy o dofinansowanie projektu grantowego (dla naborów nr 193 i 194),

- Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach REACT-EU,

- Wzór umowy o dofinansowanie projektu,

- Wzór umowy warunkowej dla dużych projektów.

termin obowiązywania od 2022-03-10
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: dokumenty naboru, umowa o dofinansowanie, EFRR

Wzory umów o dofinansowanie projektu EFRR (24 listopada 2021 r.)

Zarząd Województwa Śląskiego, 24 listopada 2021 r., uchwałą nr 2518/291/VI/2021 przyjął wzory umów dla projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (nie dotyczy działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości):

 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu,

- Wzór umowy o dofinansowanie projektu dla działania 1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza,

- Wzór umowy o dofinansowanie dużych projektów,

- Wzór umowy o dofinansowanie projektu grantowego (JST i ich związki i stowarzyszenia),

- Wzór umowy o dofinansowanie projektu grantowego (dla naborów nr 193 i 194),

- Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej X „Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna” Działanie 10.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” 2 typ projektu.

termin obowiązywania od 2021-11-24 do 2022-03-09
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: dokumenty naboru, umowa o dofinansowanie, EFRR

Zestawienie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu (24 listopada 2021 r.)

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Uchwałą 2519/291/VI/2021 z dnia 24 listopada 2021 r. listę dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy/porozumienia/podjęcia decyzji o dofinansowanie wraz ze wzorami wymaganych oświadczeń.

W wyniku wprowadzonych zmian usunięto zapisy dotyczące możliwości przesyłania przez beneficjentów dokumentów za pośrednictwem platformy elektronicznej SEKAP. Dodano informacje o Kwestionariuszu kontroli udzielania zamówień oraz dookreślono sposób przekazywania dokumentów zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami w tym zakresie.

termin obowiązywania od 2021-11-24
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: dokumenty, umowa o dofinansowanie
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś