Przejdź do treści głównej

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z SZOOP oraz RPO WSL na lata 2014-2020, a także kryteriami oceny projektów. 

Dostępne 23 z wszystkich 469 naborów wniosków:
w terminie od do 2020-01-27 01:52:12

Nabór nr RPSL.04.06.01-IZ.01-24-375/20
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Czyste powietrze

aktualny od 2020-01-20 07:00:00 do 2020-02-28 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia.
Data opublikowania: 2019-12-20
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-27

Nabór nr RPSL.01.04.02-IZ.01-24-371/19
Nowoczesna gospodarka / Wsparcie ekosystemu innowacji

aktualny od 2019-12-27 09:00:00

Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 1.4.2 Wsparcie regionalnych oraz lokalnych centrów kreatywności i innowacji.
Data opublikowania: 2019-12-27
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-27

Nabór nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-367/19
RIT Subregionu Południowego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

aktualny od 2019-12-30 07:00:00 do 2020-03-31 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
Data opublikowania: 2019-11-29
Data ostatniej modyfikacji: 2019-11-29

Nabór nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-366/19
RIT Subregionu Południowego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

aktualny od 2019-12-30 07:00:00 do 2020-03-31 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia.
Data opublikowania: 2019-11-29
Data ostatniej modyfikacji: 2019-11-29

Nabór nr RPSL.10.02.01-IZ.01-24-365/19
ZIT Subregionu Centralnego
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych

aktualny od 2019-12-30 07:00:00 do 2020-02-27 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na wrzesień 2020 r.
Data opublikowania: 2019-11-29
Data ostatniej modyfikacji: 2019-11-29

Nabór nr RPSL.03.05.02-IP.01-24-018/19
Konkurencyjność MŚP / Umiędzynarodowienie gospodarki regionu

aktualny od 2019-11-07 18:30:00 do 2020-03-30 12:00:00

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wzywa do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym w ramach naboru nr RPSL.03.05.02-IP.01-24-018/19, w ramach Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP, Działania 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałania 3.5.2 Modelowanie działalności eksportowej MŚP, RPO WSL 2014-2020.
Data opublikowania: 2019-11-07
Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-20

Nabór nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-023/19
Nowoczesna gospodarka / Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

aktualny od 2019-11-30 08:00:00 do 2020-01-30 12:00:00

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 47 jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-023/19 w ramach Osi priorytetowa I „Nowoczesna gospodarka” Działanie 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”, RPO WSL 2014-2020 Typ projektu 3 Zakup usług proinnowacyjnych przez MŚP
Data opublikowania: 2019-10-31
Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-24

Nabór nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-364/19
RIT Subregionu Południowego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

aktualny od 2019-12-30 07:00:00 do 2020-04-30 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia.
Data opublikowania: 2019-11-29
Data ostatniej modyfikacji: 2019-11-29

Nabór nr RPSL.04.01.01-IZ.01-24-363/19
ZIT Subregionu Centralnego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Odnawialne źródła energii

aktualny od 2019-12-30 07:00:00 do 2020-04-06 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia.
Data opublikowania: 2019-11-29
Data ostatniej modyfikacji: 2019-11-29

Nabór nr RPSL.12.02.02-IZ.01-24-360/19
RIT Subregionu Południowego
Infrastruktura edukacyjna / Infrastruktura kształcenia zawodowego

aktualny od 2019-10-31 07:00:00 do 2020-01-30 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na sierpień 2020 r.
Data opublikowania: 2019-09-30
Data ostatniej modyfikacji: 2019-09-30

Nabór nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-359/19
RIT Subregionu Północnego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

aktualny od 2019-10-31 07:00:00 do 2020-03-31 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
Data opublikowania: 2019-09-30
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-23

Nabór nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-358/19
ZIT Subregionu Centralnego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

aktualny od 2019-10-31 07:00:00 do 2020-02-10 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
Data opublikowania: 2019-09-30
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-31

Nabór nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-355/19
RIT Subregionu Południowego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

aktualny od 2019-10-31 07:00:00 do 2020-02-28 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
Data opublikowania: 2019-09-27
Data ostatniej modyfikacji: 2019-09-27

Nabór nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-354/19
RIT Subregionu Północnego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

aktualny od 2019-10-31 07:00:00 do 2020-01-31 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
Data opublikowania: 2019-09-27
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-23

Nabór nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-353/19
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

aktualny od 2019-10-31 07:00:00 do 2020-02-10 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
Data opublikowania: 2019-09-27
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-31

Nabór nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-021/19
Nowoczesna gospodarka / Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

aktualny od 2019-09-30 08:00:00 do 2020-01-29 12:00:00

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-021/19 w ramach Osi Priorytetowej I. Nowoczesna gospodarka, Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, RPO WSL 2014-2020.
Data opublikowania: 2019-08-29
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-19

Nabór nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-351/19
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

aktualny od 2019-10-30 00:00:00 do 2020-02-13 12:00:00

RPSL.11.01.04-IZ.01-24-351/19
Data opublikowania: 2019-09-30
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-23

Nabór nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-350/19
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

aktualny od 2019-10-07 00:00:00 do 2020-01-30 12:00:00

RPSL.09.02.05-IZ.01-24-350/19
Data opublikowania: 2019-08-30
Data ostatniej modyfikacji: 2019-11-07

Nabór nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-339/19
RIT Subregionu Południowego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Odnawialne źródła energii

aktualny od 2019-09-30 07:00:00 do 2020-01-31 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia. Orientacyjny czas trwania oceny projektów 7 miesięcy
Data opublikowania: 2019-08-29
Data ostatniej modyfikacji: 2019-09-27

Nabór nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-330/19
RIT Subregionu Południowego
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Gospodarka wodno-ściekowa

aktualny od 2019-09-30 07:00:00 do 2020-02-28 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia. Orientacyjny czas trwania oceny projektów 7 miesięcy.
Data opublikowania: 2019-08-30
Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-30
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś