Przejdź do treści głównej

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z SZOOP oraz RPO WSL na lata 2014-2020, a także kryteriami oceny projektów. 

Dostępne 15 z wszystkich 490 naborów wniosków:
w terminie od do 2020-07-12 09:17:12

Nabór nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-080/20
Regionalny rynek pracy / Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu)

aktualny od 2020-06-30 00:00:00 do 2020-07-30 12:00:00

Mając na uwadze zakres oferowanego wsparcia, w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19, orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu/naboru oraz orientacyjny czas trwania oceny projektów to PAŹDZIERNIK 2020.
Data opublikowania: 2020-05-26
Data ostatniej modyfikacji: 2020-05-26

Nabór nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-394/20
RIT Subregionu Zachodniego
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

aktualny od 2020-05-31 07:00:00 do 2020-07-30 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na luty 2021 r.
Data opublikowania: 2020-04-24
Data ostatniej modyfikacji: 2020-04-24

Nabór nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-393/20
RIT Subregionu Północnego
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

aktualny od 2020-05-31 07:00:00 do 2020-07-30 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na luty 2021 r.
Data opublikowania: 2020-04-24
Data ostatniej modyfikacji: 2020-04-24

Nabór nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-392/20
RIT Subregionu Południowego
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych

aktualny od 2020-05-31 07:00:00 do 2020-07-30 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na luty 2021 r.
Data opublikowania: 2020-04-24
Data ostatniej modyfikacji: 2020-04-24

Nabór nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-385/20
RIT Subregionu Zachodniego
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Gospodarka odpadami

aktualny od 2020-03-30 07:00:00 do 2020-08-30 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia.
Data opublikowania: 2020-02-26
Data ostatniej modyfikacji: 2020-05-06

Nabór nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-384/20
ZIT Subregionu Centralnego
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Gospodarka odpadami

aktualny od 2020-03-30 07:00:00 do 2020-07-31 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia.
Data opublikowania: 2020-02-26
Data ostatniej modyfikacji: 2020-05-06

Nabór nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-383/20
ZIT Subregionu Centralnego
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Gospodarka odpadami

aktualny od 2020-03-30 07:00:00 do 2020-07-27 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
Data opublikowania: 2020-02-26
Data ostatniej modyfikacji: 2020-02-26

Nabór nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-379/20
ZIT Subregionu Centralnego
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Gospodarka odpadami

aktualny od 2020-02-28 07:00:00 do 2020-07-30 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia.
Data opublikowania: 2020-01-27
Data ostatniej modyfikacji: 2020-03-19

Nabór nr RPSL.10.02.03-IZ.01-24-378/20
Obszar Strategicznej Interwencji
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych

aktualny od 2020-02-03 12:00:00

Wezwanie do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - OSI
Data opublikowania: 2020-01-29
Data ostatniej modyfikacji: 2020-05-21

Nabór nr RPSL.10.03.04-IZ.01-24-377/20
Obszar Strategicznej Interwencji
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

aktualny od 2020-02-03 12:00:00

Wezwanie do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI.
Data opublikowania: 2020-01-29
Data ostatniej modyfikacji: 2020-07-02

Nabór nr RPSL.02.01.00-IZ.01-24-376/20
Cyfrowe Śląskie / Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

aktualny od 2020-02-28 07:00:00 do 2020-07-30 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia.
Data opublikowania: 2020-01-28
Data ostatniej modyfikacji: 2020-03-19

Nabór nr RPSL.12.02.01-IZ.01-24-374/20
ZIT Subregionu Centralnego
Infrastruktura edukacyjna / Infrastruktura kształcenia zawodowego

aktualny od 2020-01-31 07:00:00 do 2020-07-30 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia.
Data opublikowania: 2019-12-27
Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-16

Nabór nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-370/20
ZIT Subregionu Centralnego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

aktualny od 2020-01-31 07:00:00 do 2020-07-31 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia.
Data opublikowania: 2019-12-30
Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-24

Nabór nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-364/19
RIT Subregionu Południowego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

aktualny od 2019-12-30 07:00:00 do 2020-07-15 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia.
Data opublikowania: 2019-11-29
Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-24

Nabór nr RPSL.05.04.03-IZ.01-24-166/17
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Ochrona różnorodności biologicznej

aktualny od 2017-05-30 13:00:00

Data opublikowania: 2017-05-30
Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-30
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś