Przejdź do treści głównej

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z SZOOP oraz RPO WSL na lata 2014-2020, a także kryteriami oceny projektów. 

Dostępne 5 z wszystkich 499 naborów wniosków:
w terminie od do 2021-01-22 11:26:27

Nabór nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-402/21
RIT Subregionu Południowego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

aktualny od 2021-01-22 07:00:00 do 2021-02-22 12:00:00

Termin składania wniosków o dofinansowanie nie może ulec skróceniu. Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia.
Data opublikowania: 2020-12-21
Data ostatniej modyfikacji: 2020-12-21

Nabór nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-389/20
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

aktualny od 2020-12-28 00:00:00 do 2021-02-24 12:00:00

RPSL.08.03.02-IZ.01-24-389/20
Data opublikowania: 2020-11-27
Data ostatniej modyfikacji: 2020-11-27

Nabór nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-388/20
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

aktualny od 2020-11-23 00:00:00 do 2021-02-09 12:00:00

RPSL.08.03.02-IZ.01-24-388/20
Data opublikowania: 2020-10-23
Data ostatniej modyfikacji: 2021-01-21

Nabór nr RPSL.10.02.03-IZ.01-24-378/20
Obszar Strategicznej Interwencji
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych

aktualny od 2020-02-03 12:00:00

Wezwanie do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - OSI
Data opublikowania: 2020-01-29
Data ostatniej modyfikacji: 2020-09-09

Nabór nr RPSL.10.03.04-IZ.01-24-377/20
Obszar Strategicznej Interwencji
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

aktualny od 2020-02-03 12:00:00

Wezwanie do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI.
Data opublikowania: 2020-01-29
Data ostatniej modyfikacji: 2020-10-12
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś