Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Z myślą o zwalnianych i zagrożonych zwolnieniem


2019-12-04 15:36

4 grudnia Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zorganizował spotkanie informacyjne dotyczące zasad aplikowania o środki EFS w ramach konkursu nr RPSL.7.4.2-IP.02-24-076/19 z poddziałania 7.4.2. Outplacement – konkurs.

Spotkanie informacyjne
fot. WUP Katowice

Spotkanie odbyło się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać omówienia najważniejszych zapisów regulaminu konkursu, standardów udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości oraz wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków i konstrukcji budżetu.
Poruszono także kwestie związane ze zwalczaniem nadużyć finansowych w projektach EFS.

Kwota przeznaczona na konkurs to ponad 10 mln 200 tys. złotych. Nabór wniosków trwa od 28 listopada br. do 9 stycznia 2020 r. Grupą docelową są:

  • pracownicy zagrożeni zwolnieniem,
  • przewidziani do zwolnienia,
  • zwolnieni z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
  • osoby odchodzące z rolnictwa,
  • pracownicy dużych przedsiębiorstw przechodzących restrukturyzację mogą być wspierani jedynie w zakresie programów outplacementowych.

Zakres wsparcia obejmuje m.in. doradztwo zawodowe, ścieżkę kariery zawodowej (IPD), poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy, szkolenia, kursy, staże, środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcie pomostowe.

Prezentacje ze spotkania znajdziesz poniżej.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś