Przejdź do treści głównej

Wyniki konkursu z poddziałania 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs


2020-07-30 15:00

28 lipca wybraliśmy do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-337/19  z poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs

  • (typ 7: Wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych,
  • typ 8: Działania w zakresie przekwalifikowania osób starszych pracujących w trudnych warunkach, pozwalające im na zdobycie kwalifikacji do wykonywania prac, które będą uwzględniały ich umiejętności i stan zdrowia).

Do dofinansowania na łączną kwotę ponad 28, 5 mln zł wybrano 88 projektów.

Listy projektów wybranych do dofinansowania dla Subregionu Centralnego, Południowego, Północnego i Zachodniego oraz imienna lista członków Komisji Oceny Projektów znajdują się w załącznikach poniżej oraz pod ogłoszeniem o naborze.

Aktualizacja załączników do regulaminu

Ponadto zaktualizowane zostały załączniki do regulaminu konkursu, takie jak:

Aktualne załączniki są dostępne pod ogłoszeniem o konkursie.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś