Przejdź do treści głównej

Wyniki konkursu z poddziałania 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs


2020-07-31 09:41

28 lipca 2020 r. wybraliśmy do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.11.02.03-IZ.01-24-340/19 w ramach poddziałania 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs

Do dofinansowania na łączną kwotę ponad 72,3 mln zł wybrano 49 projektów.

Listy projektów wybranych do dofinansowania dla Subregionu Centralnego, Południowego, Północnego i Zachodniego oraz imienna lista członków Komisji Oceny Projektów znajdują się w załącznikach poniżej oraz pod ogłoszeniem o naborze.

Aktualizacja załączników do regulaminu

Ponadto zaktualizowane zostały załączniki do regulaminu konkursu w postaci:

  • wzoru umowy o dofinansowanie,
  • wzoru umowy o dofinansowanie (kwoty ryczałtowe),
  • wzoru umowy powierzania przetwarzania danych osobowych

oraz dodano załącznik

  • wzór porozumienia o dofinansowanie projektu realizowanego przez państwową jednostkę budżetową

Aktualne załączniki są dostępne pod ogłoszeniem o konkursie.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś