Przejdź do treści głównej

Wyniki konkursu z poddziałania 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs


2020-03-30 09:42

25 marca 2020 r. wybraliśmy do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-336/19 z poddziałania 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs (typ 3 projektu: Wdrażanie programów zdrowotnych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów m.in. raka jelita grubego, piersi, szyjki macicy).

Do dofinansowania na łączną kwotę ponad 1,5 mln zł wybrano 3 projekty, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną.

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz imienna lista członków Komisji Oceny Projektów znajdują się w załącznikach poniżej.

Zaktualizowane zostały również załączniki do regulaminu konkursu w postaci:

  • wzoru umowy o dofinansowanie,
  • wzoru umowy o dofinansowanie (kwoty ryczałtowe),
  • wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Aktualne załączniki będą dostępne pod ogłoszeniem o naborze.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś