Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Aktualizacja i przedłużenie częściowego zawieszenia wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS


2021-01-07 14:33

Nowe wytyczne

21 grudnia 2020 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaktualizowało "Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020".

W związku z aktualizacją dokumentu Instytucja Zarządzająca RPO WSL 2014-2020 przygotowała materiał informacyjny na temat nowej procedury dotyczącej potwierdzania kwalifikowalności uczestników projektów EFS.

Nowe wytyczne obowiązują beneficjentów od 1 stycznia 2021 r.

Aktualną wersję wytycznych wraz z załącznikami można znaleźć w dziale: Zapoznaj się z prawem i dokumentami

Przedłużenie zawieszenia wytycznych

23 grudnia 2020 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przedłużył wprowadzone w maju ub. r. na skutek pandemii COVID-19  częściowe zawieszenie "Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków" do 31 grudnia 2021 r.

Ponadto przedłużone zostały również zawieszenia wytycznych w zakresie:

Zawieszenia zostały przedłużone do końca czerwca br. (dot. zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych), do końca 2021 r. (dot. kontroli i komitetów monitorujących) lub do odwołania (pozostałe).

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś