Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 v3 (18.01.2019 r.) – CZĘŚCIOWO ZAWIESZONE


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię dokument:
Zobacz obowiązujące
Termin obowiązywania
od 2019-01-18

INFORMACJA O CZĘŚCIOWYM ZAWIESZENIU STOSOWANIA WYTYCZNYCH

29 grudnia 2020 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 z dnia 10 stycznia 2019 r.

Uzasadnienie zawieszenia: Częściowe zawieszenie wytycznych ma na celu odstąpienie od wymogu zobowiązania wnioskodawców do przedstawiania studium wykonalności oraz przeprowadzania analiz, w tym zwłaszcza analizy finansowej, zgodnie z metodyką przedstawioną w wytycznych. Zawieszenie uprości obowiązki wnioskodawców i skróci procedury przygotowania aplikacji w celu pozyskania dotacji UE na realizację projektów inwestycyjnych.

Zakres zawieszenia: Zawiesza się stosowanie rozdziałów od 3 do 11.

Termin zawieszenia: Stosowanie wytycznych w powyższym zakresie zawiesza się od 4 maja 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.

Zapoznaj się z dokumentem: Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych (PDF 104 KB) – wersja aktualna z 28 grudnia 2020 r. 

Wersja archiwalna: Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych (PDF 104 KB) – wersja z 28 kwietnia 2020 r.

***

Celem Wytycznych jest określenie sposobu opracowania wybranych elementów studium wykonalności przygotowywanego na potrzeby analizy i oceny projektów inwestycyjnych, w tym w szczególności dużych projektów, o których mowa w art. 100 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Wytyczne uwzględniają ponadto specyfikę projektów generujących dochód, jak również projektów hybrydowych, tzn. łączących formułę partnerstwa publiczno-prywatnego z dofinansowaniem UE.

Obowiązuje od 18.01.2019 | Opis zmian od ostatniej wersji PDF, 1,58 MB

Zobacz także:

Syntetyczny opis zmian wprowadzonych w wersji z 10 stycznia 2019 r. (względem wersji z 17 lutego 2017 r.)  (PDF 176 KB)

Pliki do pobrania

Historia dokumentu

Nazwa dokumentu Obowiązujący
od do
Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 v3 (18.01.2019 r.) – CZĘŚCIOWO ZAWIESZONE 2019-01-18 nadal obowiązujący
Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020_v2 (18 maja 2017 r.) 2017-05-18 2019-01-17
Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 2015-03-18 2017-05-17
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś