Przejdź do treści głównej

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 2 informacje ze wszystkich 2595 dla tagu: ustawa wdrożeniowa

Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 tzw. ustawa wdrożeniowa (11 lipca 2014 r.)

Ustawa wprowadza mechanizmy koordynacji realizacji programów operacyjnych wspófinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz zasady wdrażania środków polityki spójności, określa podstawowe dokumenty oraz podmioty zaangażowane w ten proces, a także zadania i tryb współpracy między nimi.

termin obowiązywania od 2014-09-13 do 2017-08-31
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: ustawa wdrożeniowa
Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś