Przejdź do treści głównej

Wiadomości


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Dostępne 973 wiadomości z wszystkich 3039 dla zadanych warunków: kategoria: Nabory wniosków;

Ogłoszono nabór do Konkursu nr RPSL.09.03.01-IZ.01-24-044/15 w ramach RPO WSL 2014-2020

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach (40-037) ul. Juliusza Ligonia 46, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, ogłasza konkurs nr RPSL.09.03.01-IZ.01-24-044/15 w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie Poddziałania 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe RPO WSL 2014-2020.

2015-11-26
| kategorie: Nabory wniosków

Zmiana terminu naboru projektów

Przesunięciu ulega termin ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego (poddziałania: 12.2.1 i 12.2.2).  

2015-11-13
| kategorie: Nabory wniosków

Wydłużenie terminu naboru projektów

Zarząd Województwa zdecydował o wydłużeniu terminu składania wniosków w ramach konkursu infrastruktura wychowania przedszkolnego, organizowanego dla inwestycji zintegrowanych subregionu zachodniego, północnego i południowego (działanie 12.1.2.)

2015-11-04
| kategorie: Nabory wniosków

Anulowanie konkursu w ramach Działania 11.3 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych RPO WSL na lata 2014-2020

W związku z problemem ustalenia linii demarkacyjnej dla Działania 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę o anulowaniu ww. konkursu organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

2015-11-02
| kategorie: Nabory wniosków

Wydłużenie terminu składania wniosków

Nabory projektów, w których terminy na złożenie wniosków mijają odpowiednio - 30 października oraz 3 listopada br. - zostały wydłużone ze względu na stwierdzone czasowe ograniczenie w dostępie do systemu informatycznego generującego wnioski o dofinansowanie.

2015-10-29
| kategorie: Nabory wniosków

Wniosek o płatność w ramach RPO WSL 2014-2020 dla projektów dofinansowanych z EFS

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego informuje, że 06.10.2015 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził wzór wniosku o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dotyczącego projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego składanego poza systemem LSI.

2015-10-15
| kategorie: Nabory wniosków

Zakończono nabór wniosków - Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1

W związku z zakończeniem naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPSL.02.01.00-IZ.01-24-010/15 (Oś Priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych), Instytucja Zarządzająca RPO WSL na lata 2014-2020 publikuje listę wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach przedmiotowego naboru.

2015-10-02
| kategorie: Nabory wniosków

Aktualizacja Regulaminu Konkursu nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-014/15

Zarząd Województwa dokonał zmiany w Regulaminie konkursu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-014/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy Działanie 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego Poddziałanie 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – projekty konkursowe.

2015-09-02
| kategorie: Nabory wniosków
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś