Home > W numerze > Dobra praktyka > Szkoła rodzicielstwa

Szkoła rodzicielstwa

A A A

Szkoła rodzicielstwa

Wśród wielu placówek przygotowujących rodziców do pełnienia przez nich najważniejszej – rodzicielskiej – roli, na uwagę zasługuje Bytomska Szkoła Świadomego Rodzicielstwa, działająca przy Szpitalu Specjalistycznym nr 2. Powstała w 2013 roku. Jej działanie może stanowić inspirację dla Wnioskodawców, którzy zdecydują się na aplikowanie o środki w ramach Regionalnego Programu Zdrowotnego.

POD DOBRĄ OPIEKĄ

Szkoła rodzicielstwa

– Dziecko w łonie matki wysyła sygnały świadczące o jego obecności. Oczekuje też odpowiedzi. Nie rozumie oczywiście słów, ale odczuwa matczyną miłość i troskę. Dzieci zapamiętują wrażenia z okresu prenatalnego, pierwsze rozmowy prowadzone jako monolog, a nawet czytanie bajek. Dlatego ważne jest, żeby rodzicem stać się już w ciąży – przekonuje Dorota Siebiata-Tomczyk, koordynatorka Bytomskiej Szkoły Świadomego Rodzicielstwa. W Bytomiu mówi się, że tamtejsza szkoła jest przyjacielem rodziny, bo faktycznie pomaga w jej codziennym funkcjonowaniu. Wsparcie nie kończy się w momencie opuszczenia szpitala przez dziecko i jego mamę. – To ośrodek wsparcia, do którego rodzice mogą zgłosić się z każdym problemem. Dlatego, wytyczając kierunki rozwoju, wielką wagę przywiązujemy do opinii osób, które uczestniczyły w zajęciach – mówi Dorota Siebiata-Tomczyk.

W ramach BSŚR odbywają się zajęcia zwiększające wiedzę na temat fizjologicznych mechanizmów ciąży, porodu i połogu, zmian emocjonalnych i psychicznych towarzyszących tym okresom oraz sposobów radzenia sobie z napięciem emocjonalnym. Przyszli rodzice biorą udział w treningach asertywnej komunikacji, zajęciach z pedagogiem dotyczących funkcji wychowawczych oraz ćwiczeniach umożliwiających nawiązanie i pogłębienie więzi z dzieckiem na etapie prenatalnym.

Program BSŚR adresowany jest do kobiet pomiędzy 20. a 26. tygodniem ciąży i przyszłych ojców. Zajęcia składają się z 11 spotkań odbywających się raz w tygodniu. Prowadzą je lekarze, położne, pielęgniarki, psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, seksuolodzy i dietetycy.

DW

Ważna mama, ważne dziecko »