Home > W numerze > Aktualności > Nowe logo województwa

Nowe logo województwa

A A A

Nowe logo województwa

Samorząd Województwa Śląskiego był pierwszym w Polsce, który zdecydował się na stworzenie własnego logo i opracowanie strategii komunikacji marketingowej. W ostatnim czasie charakterystyczny znak regionu przeszedł spore zmiany.

Nowe logo województwa

Celem korekty graficznej logo było wprowadzenie prostych, elastycznych, dopasowanych do potrzeb i odpowiadających na przyszłe wyzwania zasad stosowania logotypu i oznaczeń informujących o działaniach promocyjnych regionu.

W zmienionym znaku usunięto napis „Pozytywna energia”. Został tylko sygnet (litera S składająca się z czterech elementów), napis „Śląskie”, złożony krojem Aptifer Sans oraz kropka.

W związku ze zmianą logo województwa, konieczna była aktualizacja Strategii Komunikacji RPO WSL 2014-2020. Instytucje zaangażowane w realizację Programu oraz beneficjenci zobowiązani są do stosowania nowych zestawów logotypów RPO WSL 2014-2020. Są one dostępne w serwisie internetowym programu www.rpo.slaskie.pl. (Realizuję projekt -> Poznaj zasady promowania projektu). Oprócz belek logotypów, dostępne są tam również zaktualizowane wzory tablic i plakatów. Wszystkie projekty ujęte są w Karcie wizualizacji RPO WSL 2014-2020.