Home > W numerze > ŚCP > Wiedza i innowacje

Wiedza i innowacje

A A A

Wiedza i innowacje

Nowoczesne formy terapii i leki najnowszej generacji, ale także zaawansowane technologie wykorzystywane w procesie leczenia. Śląskie ma ambicje konkurować z najlepszymi ośrodkami Europy. Impulsem do rozwoju są unijne środki zarezerwowane m.in. na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań medycznych w ramach RPO WSL 2014-2020.

Możliwości i wyzwania

Medyczne innowacje wprowadza m.in. bielski szpital św. Łukasza

Medycyna, obok energetyki i technologii informacyjno-komunikacyjnych, jest jedną z trzech inteligentnych specjalizacji regionu, które w sposób szczególny mają się przyczynić do zwiększenia konkurencyjności województwa w skali globalnej. Pieniądze na realizację projektów beneficjenci mogą pozyskać w ramach Programu Regionalnego. Na dofinansowanie mogą liczyć m.in. projekty dążące do wzmocnienia potencjału kreatywnego i innowacyjnego podmiotów sektora B+R+I oraz przedsiębiorstw. Beneficjenci otrzymają też środki na badania naukowe i technologiczne oraz zakup i wdrożenie wyników prac B+R w przedsiębiorstwach czy nabycie usługi wsparcia w zakresie przejścia procedury ochrony patentowej. Na wsparcie liczyć mogą też przedsięwzięcia zwiększające konkurencyjność mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Środki na ten cel zarezerwowane zostały w ramach Osi I Nowoczesna gospodarka oraz Osi III Konkurencyjność MŚP. Przyjęte inteligentne specjalizacje powinny umożliwić wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego, biznesowego, edukacyjnego i społecznego województwa śląskiego. Tym bardziej, że w wybranych obszarach Śląskie wyróżnia znaczący w skali kraju potencjał kompetencji, a jest to cecha niezwykle ważna dla ich skutecznego wdrażania i minimalizacji ryzyka. W zakresie medycyny nasz region może poszczycić się osiągnięciami w dziedzinach profilaktyki, leczenia i rehabilitacji oraz wytwarzania produktów inżynierii medycznej. Obszar ten związany jest z tworzeniem i dyfuzją zaawansowanych technologicznie rozwiązań inżynierii medycznej, biotechnologii, inżynierii materiałowej, a także informatyki i elektroniki.

– Zainteresowanie pozyskaniem środków na realizację projektów związanych z medycyną mogliśmy zaobserwować już w poprzedniej perspektywie (lata 2007-2013), gdzie przedsiębiorcy aplikowali o wsparcie innowacji w okulistyce, stomatologii, chirurgii, diagnostyce czy rehabilitacji. Obecnie obszar ten ma szczególne znaczenie, dlatego w konkursach, realizowanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości premiujemy pomysły, przyczyniające się do wprowadzania na rynek zaawansowanych rozwiązań z dziedziny medycyny – mówi Bartosz Rozpondek, p.o. Dyrektora Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie. – Leczenie wad postawy, otyłości, inteligentne systemy z zakresu inżynierii medycznej, wykorzystywanie oraz analiza danych (Big Data) w diagnostyce i obsłudze pacjenta – to zagadnienia najczęściej pojawiające się we wnioskach składanych przez naszych beneficjentów. Bardzo istotne są przedsięwzięcia będące efektem prac B+R, od których zaczyna się wprowadzanie innowacji na rynek. Spory strumień pieniędzy w ramach RPO WSL, wspierający rozwój medycyny oraz potencjał w postaci firm z dużym dorobkiem w tej branży, to szansa na nowoczesne technologie,których ostatecznym beneficjentem jest każdy z nas – podkreśla.

Ambitne cele

Śląskie może się pochwalić sporymi osiągnięciami w medycynie

Medyczne innowacje od lat z sukcesami na rynek wprowadza m.in. Szpital św. Łukasza w Bielsku-Białej. Dzięki dotacji uzyskanej w ramach RPO WSL 2014-2020, placówka realizuje nowatorski projekt związany z implementacją biologicznych przeszczepów tkanki chrzęstnej w strukturę uszkodzonego stawu przy pomocy miniinwazyjnej metody artroskopowej. W Polsce to całkowita nowość.
W przypadku uszkodzeń chrzęstnych lub chrzęstnokostnych najczęściej stosuje się leczenie zachowawcze ograniczające dolegliwości lub zabiegi operacyjne polegające na dojściu do uszkodzonych struktur poprzez wykonanie cięcia chirurgicznego. Alternatywną metodą jest sposób miniinwazyjny, opracowany przez bielskich naukowców.

– W operacjach chirurgicznych związanych z uszkodzeniami stawów, coraz bardziej popularne są zabiegi biologicznej rekonstrukcji stawów z wykorzystaniem komórek macierzystych. Jednak w warunkach płynnych, komórki, które mają pomóc pacjentowi, są w znacznej ilości wypłukiwane z matrycy w trakcie implantacji. Po zaobserwowaniu tego niekorzystnego zjawiska, w 2009 r. rozpocząłem prace nad ulepszeniem techniki chirurgicznej, aż ostatecznie w 2011 r. opracowałem technikę suchej artroskopii – wyjaśnia dr n. med. Bogusław Sadlik, ortopeda, Kierownik Ośrodka Biologicznej Rekonstrukcji Stawów w Szpitalu św. Łukasza w Bielsku-Białej. – Innowacyjność tej metody polega na tym, że cały proces wszczepiania komórek macierzystych przebiega w „suchym” stawie – bezwodnym (klasyczna artroskopia dokonywana jest w środowisku soli fizjologicznej). Aby zapewnić operatorowi lepszą widoczność, a także większą przestrzeń do manewrowania narzędziami, wraz z zespołem opracowałem specjalistyczne instrumentarium chirurgiczne do suchej artroskopii – dodaje.

W ramach projektu szpital pozyskał dotację na wyposażenie umożliwiające przeprowadzanie zabiegów tą metodą. Mogą z niej korzystać pacjenci w początkowych stanach zwyrodnieniowych stawu oraz cierpiący na uszkodzenia chrząstki stawowej kolana i innych stawów.

– Przeprowadziliśmy już około 200 zabiegów. Technika ma wiele zalet: skraca okres rekonwalescencji, redukuje ból pooperacyjny, a także minimalizuje uszkodzenia stawu związane z operacją – podkreśla dr n. med. Bogusław Sadlik.

Aktualnie zespół dr. Sadlika pracuje nad nowymi rozwiązaniami, których celem jest minimalizacja urazu operacyjnego, szczególnie w przypadku chirurgii stopy i stawu skokowego. Projekt „Wdrożenie innowacyjnej formy zabiegu implementacji przeszczepów biologicznych metodą suchej artroskopii” realizowany jest w ramach Działania 3.2 Innowacje w MŚP. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 2,2 mln zł, z czego dofinansowanie z UE to kwota ponad 903,6 tys. zł.

ŁK