Przejdź do treści głównej

Zmiany w pakietach aplikacyjnych konkursów z poddziałań 4.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT i 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT


2018-08-07 08:17

Zmieniliśmy zapisy w dokumentach wchodzących w skład pakietów aplikacyjnych naborów nr:

  • RPSL.04.01.01-IZ.01-24-256/18 z poddziałania 4.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT Subregionu Centralnego,
  • RPSL.04.03.01-IZ.01-24-257/18 z poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT Subregionu Centralnego.

Przede wszystkim zaktualizowaliśmy zapisy dotyczące sposobu wyliczania wskaźników w "Instrukcji wypełniania wniosku". W nawiązaniu do tej zmiany doprecyzowaliśmy definicję wskaźnika w "Regulaminie konkursu".

Ponadto w ślad za aktualizacją wprowadzoną w naborze RPSL.04.03.04-IZ.01-24-224/17 zaktualizowaliśmy "Zasady w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - FORMUŁA GRANTOWA".

Aktualne załączniki można znaleźć w ogłoszeniach naborów, gdzie zastąpiły pierwotne dokumenty. Do ogłoszeń dołączono również rejestr zmian z 31 lipca 2018 r.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś