Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Zmiana regulaminu konkursu z poddziałania 7.3.3. Rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia


2019-11-14 15:00

12 listopada zaktualizowaliśmy regulamin konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-074/19 z poddziałania 7.3.3. Rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Zmiana

Zmieniliśmy zapisy w następujących dokumentach:

  • regulamin konkursu,
  • załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie projektu pn. "Szczegółowe obowiązki beneficjenta wynikające z realizacji projektu (...)".

Zmiany dotyczą rezygnacji z warunku zapewnienia przez beneficjenta pierwszeństwa udziału w projekcie osób, które wcześniej korzystały ze wsparcia włączenia społecznego w ramach projektów celu tematycznego IX RPO WSL 2014-2020 oraz dopasowania zapisów ww. dokumentów do treści "Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014 2020" w zakresie dopuszczalnego pułapu wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych.

Wykaz zmian znajduje się w załączniku poniżej.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś