Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Zawieszenie wytycznych – aktualizacja 26 maja


2020-05-22 09:46

Ze względu na obecną sytuację w kraju, związaną z COVID-19, niektóre wytyczne zostały częściowo zawieszone przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Zwróć uwagę w jakim zakresie i przez jaki czas wytyczne będą obowiązywać w takiej formie.

Lista częściowo zawieszonych wytycznych:

  1. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 - CZĘŚCIOWO ZAWIESZONE

  2. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 - CZĘŚCIOWO ZAWIESZONE

  3. Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020 - CZĘŚCIOWO ZAWIESZONE

  4. Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 - CZĘŚCIOWO ZAWIESZONE

  5. Wytyczne w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020 - CZĘŚCIOWO ZAWIESZONE

  6. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 - CZĘŚCIOWO ZAWIESZONE

  7. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 - CZĘŚCIOWO ZAWIESZONE

  8. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 - CZASOWO ZAWIESZONE

  9. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 - CZĘŚCIOWO ZAWIESZONE

Zachęcamy również do śledzenia Portalu Funduszy Europejskich, gdzie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w pierwszej kolejności informuje o zawieszeniu kolejnych wytycznych.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś