Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Zasady dostępności dla osób niepełnosprawnych, w tym wymagania Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię wydarzenie:
Zobacz w wybranym terminie
od 2017-09-29 [09:00] do 2017-09-29 [15:00]
Data publikacji: 2017-09-15 09:29

Zapraszamy na szkolenie 29 września 2017 r. do Katowic.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zaprasza na szkolenie:

Zasady dostępności dla osób niepełnosprawnych, w tym wymagania Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych

Termin i miejsce szkolenia:
Termin: 29 września 2017 r. (piątek)
Godz. spotkania: 9:00-15:00
Rejestracja: 8:30-9:00
Miejsce: Katowice, ul. Jordana 18, Obiekt Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego

Tematyka szkolenia:

 1. Wprowadzenie podstaw prawnych
  • Deklaracja Madrycka 2002 (założenia Europejskiego Kongresu na rzecz Osób Niepełnosprawnych).
  • Preambuła do Deklaracji Madryckiej.
  • Raport "Polska 2030. Wyzwania rozwojowe" (rekomendacje dla polityki kształtującej społeczny wymiar rozwoju).
  • Poprawki do tzw. ustawy antydyskryminacyjnej (UA) z dnia 26.11.2010 roku (wdrażanie przepisów UE w zakresie równego traktowania).
  • Trzy Priorytety obowiązujące w państwach UE.
  • Strategia Europa 2020.
  • Strategia Lizbońska.
  • Agenda Cyfrowa dla Europy "A Europe 2020 Initiative".
  • European Accessibility Act (26.05.2016).
 2. Określenie użytkownika Internetu
  • Określenie odbiorcy treści.
  • Grupy zagrożone wykluczeniem cyfrowym i społecznym (osoby z dysfunkcją wzroku, słuchu, osoby niepełnosprawne ruchowo, osoby starsze, osoby w podeszłym wieku).
  • Wprowadzenie najważniejszych zagadnień dotyczących wad i dysfunkcji mających szczególny wpływ na sposób odbioru treści zamieszczanych na stronach internetowych.
  • Wprowadzenie zasad i wytycznych WCAG 2.0.
  • Rekomendacja Konsorcjum W3C.
  • Wprowadzenie do WCAG 2.0 (zasady, wytyczne, kryteria sukcesu, techniki wystarczające i techniki dodatkowe).
  • Cztery zasady WCAG 2.0 (użyteczność i dostępność serwisów internetowych).
  • Projektowanie uniwersalne a nowe technologie.
  • Wprowadzenie do poprawnego przygotowania i umieszczania treści tekstowych na stronach internetowych.
  • Semantyka strony www.
  • Wykorzystanie typografii w celu utworzenia równowagi pomiędzy treścią a jej prezentacją na stronie internetowej.
  • Zasada tzw. odwróconej piramidy.
  • Stosowanie popularnych krojów czcionek (zwrócenie uwagi na wielkość czcionki, poprawny dobór czcionki, krój czcionki, kontrast kolorystyczny strony).
  • Współczynnik kontrastu.
 3. Podstawy przygotowania treści nietekstowych
  • Grafiki, zdjęcia, obrazy i wykresy - prawidłowe wzbogacenie treści nietekstowych.
  • Wprowadzenie zagadnień dotyczących "deskrypcji" oraz "tekstu alternatywnego".
  • Kontekst (przygotowanie opisu alternatywnego zgodnie z odbiorcą informacji zawartej w obrazie graficznym).
  • Atrybut "alt" (poprawne zastosowanie znacznika).
  • Ćwiczenia praktyczne z zakresu dodawania alternatywy tekstowej.
 4. Wprowadzenie zasad dostępnego dokumentu
  • Poprawne przygotowanie treści tekstowych na przykładzie dokumentów umieszczonych na stronach Komisji UE.
  • Upraszczanie treści w dokumencie (narzędzia online).
  • Dostępne dokumenty w formacie PDF oraz PPT.
 5. Dostępność treści multimedialnej
  • Wprowadzenie do zasad tworzenia napisów do filmu (subtitling oraz captions).
  • Praktyczne zastosowanie funkcji "opcje" w celu personalizacji napisów - zasady kolorystyki i rozmieszczenia napisów.
  • Audiodeskrypcja do dzieł plastycznych.
  • Audiodeskrypcja do dzieł filmowych (wprowadzenie do transkrypcji).
 6. Nawigacja serwisu internetowego
  • Wydajne i efektywne przeszukiwanie treści i zasobów serwisu.
  • Poprawność przygotowania odnośników (zwrócenie uwagi na "politykę senioralną").
  • Droga okruszków jako przykład dobrych praktyk w nawigacji.
  • Tabulator (fokus) - jednokierunkowość w nawigacji.
 7. Przygotowanie raportu zgodnie z metodologią badania dostępności strony internetowej
  • Podsumowanie zasad tworzenia przyjaznych stron internetowych.
  • Przygotowanie raportu ewaluacyjnego zgodnie z metodologią konsorcjum W3C (WCAG-EM Report Tool - Website Accessibility Evaluation Report Generator).

  Prowadzący
  Dr Izabela Mrochen -  adiunkt w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki, Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Translatoryki, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego. Doświadczony pedagog, wykładowca języka angielskiego i trener z zakresu nowych technologii. Zaangażowana w przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i społecznemu osób niepełnosprawnych, starszych i w podeszłym wieku. W październiku 2012 roku zainicjowała utworzenie kwalifikacyjnych studiów podyplomowych "Włączenie cyfrowe i społeczne: strony internetowe, audiodeskrypcja, multimedia", które otrzymały nagrodę w konkursie "Otwarta Cyberprzestrzeń 2015". Członek wielu organizacji promujących dobre praktyki, m.in. Certyfikowany Latarnik Polski Cyfrowej Równych Szans. W promowaniu włączenia cyfrowego i społecznego współpracuje z fundacjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami pozarządowymi organizując wspólne konferencje, m.in. Dni Dostępności Cyfrowej w Katowicach. W roku 2016 otrzymała Professional Certificate in Web Accessibility nadany przez University of South Australia oraz Media Access Australia Inclusion Through Technology. Jako certyfikowany Trener memoQ, od 2011 roku organizuje warsztaty z zakresu nowych technologii m.in. komputerowych narzędzi CAT (Computer Assisted/Aided Translation) wspomagających pracę tłumacza. Od wielu lat jest uczestnikiem wielu konferencji krajowych i międzynarodowych, na których nie tylko przedstawia swoje badania naukowe na temat cyberprzestrzeni, ale także organizuje warsztaty zarówno z narzędzi CAT, jak i  zasad WCAG 2.0.

  Zasady rekrutacji:

  Rekrutacja trwa od 18.09.2017 r. (godzina 09:00) do 22.09.2017 r. (godzina 15:00). Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie  FORMULARZA REJESTRACYJNEGO
  Istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji, gdy zostanie osiągnięta maksymalna liczba uczestników.
  • Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.
  • Szkolenia są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
  • Informujemy, że szkolenie jest BEZPŁATNE.
  Zachęcamy do wpisywania pytań lub zagadnień do poruszenia na szkoleniu przez trenera (w polu UWAGI - w formularzu rejestracyjnym).

  »»WAŻNE««
  ! Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń na szkolenie celem umożliwienia udziału w nim jak najszerszego grona beneficjentów/potencjalnych beneficjentów Programu.
  !! Przez co prosimy o wpisanie numeru wniosku/umowy o dofinansowanie projektu realizowanego (lub planowanego do realizacji) w ramach RPO WSL 2014-2020 w formularzu rejestracyjnym, co zwiększy szanse na pozytywną rekrutację na szkolenie.
  !!! Również z tego względu ograniczamy udział w szkoleniu maksymalnie do 2 osób z jednej Instytucji.
  !!!! Zgłoszenia uczestników, którzy brali już udział w szkoleniu z danego zakresu będą odrzucane.

  Kontakt:
  Anna Beta abeta@slaskie.pl oraz szkoleniarpo@slaskie.pl

     Poleć innym:
  Facebook G+ Twitter Pint.
  Pomóż nam poprawić serwis
  Anuluj
  Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś