Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Zamykanie projektów współfinansowanych z RPO WSL 2014-2020 (rozliczanie końcowe projektu, trwałość projektu)


od 2021-09-22 [09:00] do 2021-09-22 [15:00]
Data publikacji: 2021-09-08 09:00

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu stacjonarnym 22 września w Katowicach.

Organizator

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Termin i miejsce szkolenia
Kiedy:  22 września 2021 r. (środa)
O której: 9:00-15:00
Jak: szkolenie stacjonarne, Sala Kolumnowa, ul. Dąbrowskiego 23, Katowice

Tematyka szkolenia

  • Główne zobowiązania beneficjenta w kontekście zamykania projektu współfinansowanego ze środków UE w latach 2014-2020.
  • Czyszczenie projektu i budżetu - czyli ostatnie zmiany do projektu.
  • Zamykanie projektu – raporty i sprawozdania merytoryczne.
  • Końcowy wiosek o płatność.
  • Najczęstsze błędy w trakcie rozliczeń końcowych.
  • Dyskusja i konsultacje z trenerką.

Prowadzący

Ingrid Szrajer - ekspertka Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie funduszy unijnych, właścicielka firmy szkoleniowo-doradczej Acces Consulting. Jest ekspertką zewnętrzną oceniającą wnioski o dofinansowanie w ramach POWER 2014-2020 w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz w ramach RPO 2014-2020. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, koncentrując się na osiąganiu celów projektów, realizacji zasad horyzontalnych i kwalifikowalności wydatków, w tym właściwym dokumentowaniu prawidłowości realizacji projektów.

Autorka artykułów i publikacji z zakresu przygotowywania i realizacji projektów unijnych dla wydawnictwa INFOR, Wiedza i Praktyka, Publiczni.pl (m.in. „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach” „Czym audyt różni się od kontroli w projektach współfinansowanych ze środków unijnych?” „Podstawowe zasady zarządzania projektem „Dobre przygotowanie receptą na sukces projektu”).

Zasady rekrutacji

  • Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO
  • Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.
  • Szkolenie jest bezpłatne.

W przypadku wystąpienia niepokojących objawów w dniu szkolenia prosimy Państwa o pozostanie w domu.

»»WAŻNE««
! Liczba uczestników szkolenia została dostosowana do obowiązujących przepisów.
!! Przed wejściem na teren wydarzenia uczestników szkolenia obowiązuje dezynfekcja dłoni oraz pomiar temepratury.
!!! Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do stosowania na terenie obiektu środków ochrony osobistej - maseczek.
!!!! Należy stosować min. 1,5 m odległości pomiędzy uczestnikami szkolenia, rozmówcami, w trakcie oczekiwania na rejestrację itd.
!!!!! Uczestnicy szkolenia mogą spożywać posiłki na terenie spotkania jedynie przy zachowaniu min. 1,5 m dystansu.

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących organizacji spotkania prosimy o kontakt na adres e-mail: szkoleniarpo@slaskie.pl, tel. 32 77 99 186.Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś