Przejdź do treści głównej

Zainteresowanie przedsiębiorców dotacjami z RPO nie maleje!


2020-06-17 14:23

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości po 2 tygodniach zakończyło III rundę naboru z działania 3.2. Innowacje w MŚP. „Inwestycje w MŚP” to konkurs, którego celem jest wsparcie konkurencyjności oraz utrzymanie miejsc pracy zagrożonych likwidacją w wyniku kryzysu zdrowia publicznego.

III runda naboru

Trzecia runda konkursu otworzyła się 26 maja br. i trwała przez 2 tygodnie do 9 czerwca. W tym czasie przedsiębiorcy złożyli 348 wniosków o dofinansowanie, co stanowi liczbę niemal dwukrotnie wyższą od liczby wniosków złożonych w I rundzie naboru (wówczas złożono 175 projektów). Całkowita wartość projektów złożonych w III rundzie wynosi prawie 290 mln zł, a wnioskowane dofinansowanie – ponad 192 mln zł.

„Olbrzymie zainteresowanie konkursem pokazuje, jak bardzo potrzebne jest wsparcie przedsiębiorców w naszym regionie. Część z tych środków pokryje bieżące wydatki firm oraz wynagrodzenia pracowników zagrożonych utratą pracy, ale nie tylko. To są przede wszystkim środki inwestycyjne, które trwale wzmocnią regionalny biznes.” – mówi marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski.

Wśród złożonych dotychczas projektów zauważalny jest wzrost zainteresowania dotacjami z RPO WSL u przedstawicieli branż związanych z:

  • gastronomią,
  • hotelarstwem,
  • turystyką
  • oraz tzw. przemysłem czasu wolnego – rozrywką i kulturą.

Te sektory, z uwagi na straty spowodowane przez pojawienie się COVID-19, mają możliwość uzyskania dodatkowych punktów w konkursie. Po trzech rundach można zauważyć wzrost liczby wniosków, składanych przez te branże, co pokazuje, że wprowadzenie dodatkowych możliwości przynosi spodziewane efekty.

„Szczególnie cieszy mnie zaangażowanie firm z branży turystycznej czy hotelarskiej – tych, które najmocniej ucierpiały w wyniku pandemii. Wierzę, że dzięki temu wsparciu turystyka w województwie śląskim ponownie rozkwitnie, gdy tylko będzie to możliwe i bezpieczne.” – dodaje marszałek.

We wszystkich trzech rundach naboru wnioski o dotację złożyło aż 801 przedsiębiorców, a łączna kwota wnioskowanego dofinansowania zbliża się do 450 mln zł. Obecnie trwa IV i ostatnia runda naboru – zainteresowani mogą zgłaszać swoje projekty do 23 czerwca.

O konkursie

Konkurs jest elementem wsparcia oferowanego firmom z regionu w ramach tzw. Śląskiego Pakietu dla Gospodarki, ogłoszonego przez marszałka województwa śląskiego Jakuba Chełstowskiego.

Alokację na ten cel stanowią środki Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Początkowa alokacja w wysokości 76 mln zł została zwiększona do ponad 224 mln zł tuż po zakończeniu I rundy konkursu w związku z dużym zainteresowaniem dotacjami.

„Tak szybka interwencja nie byłaby możliwa bez pełnego zaangażowania i wsparcia, jakie śląski samorząd uzyskał zarówno ze strony Komisji Europejskiej, jak i ze strony Rządu RP. To była dobra współpraca, a jej efekty w postaci dotacji dla przedsiębiorstw będą kluczowe zarówno dla utrzymania na rynku wielu mniejszych firm oraz zachowania miejsc pracy, jak i budowy silnej gospodarki województwa po zażegnaniu kryzysu." – zakończył marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski.

Uzyskane fundusze będzie można przeznaczyć m.in. na dywersyfikację dotychczasowej produkcji czy nowy pakiet świadczonych usług, co w wielu przypadkach jest niezbędne do utrzymania się na rynku i daje szansę na zminimalizowanie strat.

Fundusze z naboru „Inwestycje w MŚP” posłużą również zakupom:

  • surowców,
  • materiałów,
  • produktów i towarów związanych z działalnością inwestycyjną.

Nabycie nieruchomości, rozbudowa na potrzeby projektu, bądź prace budowlane także znalazły się w katalogu kosztów.

Odpowiedzią na aktualną sytuację jest również dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach.

Projektodawca będzie mógł także pokryć z dotacji koszty bieżące np. opłaty leasingowe, opłaty związane z utrzymaniem budynków, koszty pomocy prawnej i doradztwa.

 

 

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś