Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Nowe nabory dla przedsiębiorców


2020-04-20 09:38

W celu łagodzenia skutków pandemii, Zarząd Województwa podjął decyzję o zorganizowaniu w trybie pilnym naboru dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, który ma pomóc w utrzymaniu ich właściwej kondycji i posłużyć wsparciu gospodarki w regionie.

W wyniku uzgodnień z Komisją Europejską oraz Ministerstwem Funduszy i Polityki Rozwoju możliwe było przekierowanie środków oraz wprowadzenie rozwiązań, które pozwolą już w najbliższych dniach na ogłoszenie naboru projektów w ramach osi priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP, działanie 3.2. Innowacje w MŚP, gdzie został utworzony nowy typ projektu, tj. Inwestycje w MŚP.

Nabór rozpocznie się 28 kwietnia 2020 r., a o jego szczegółach można przeczytać w opublikowanym ogłoszeniu o naborze.

Inwestycje w MŚP

W ramach nowego typu projektu wspierane będą inwestycje przyczyniające się do:

  • utrzymania miejsc pracy,
  • wsparcia bieżącej działalności w celu utrzymania lub poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa,
  • tworzenia trwałych, nowych miejsc pracy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedsiębiorcy będą mogli przeznaczyć dotacje m.in. na:

  • nakłady na inwestycje produkcyjne przyczyniające się do rozbudowy parku maszynowego niezbędnego do utrzymania bieżącej produkcji,
  • mikroinwestycje przyczyniające się do dywersyfikacji bieżącej produkcji/oferowanych usług lub do zmian w procesie czy w organizacji,
  • zakup surowców, materiałów, produktów i towarów związanych z działalnością inwestycyjną,
  • koszty bieżące m.in.: opłaty leasingowe, raty kredytu, opłaty związane z utrzymaniem budynków, koszty pomocy prawnej, doradztwa i koszty wynagrodzeń pracowników.

Zasady konkursu

W ramach konkursu jeden wnioskodawca będzie mógł złożyć tylko jeden wniosek, którego maksymalna wartość dofinansowania nie przekroczy 800 000 zł.

W dokumentach projektowych nie będzie wymagana opina o innowacyjności.

Wsparcie będzie udzielane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020, co oznacza, że przedsiębiorca będzie mógł uzyskać dofinansowanie nawet do 85% kosztów kwalifikowalnych.  

Maksymalny czas na realizację projektu nie będzie mógł przekroczyć 2 lat od podpisania umowy, a termin ponoszenia wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu zakończy się 31 grudnia 2023 r. Do dofinansowania będą mogły aplikować projekty, których realizacja nie została rozpoczęta przed 1 lutego 2020 r.

Nabór projektów będzie realizowany w czterech rundach, każda po dwa tygodnie i będzie prowadzony przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, a jego łączny budżet wyniesie 17,2 mln € czyli ponad 76 mln zł.

Webinarium

Zapraszamy na kolejne webinarium dotyczące konkursu „Inwestycje w MŚP”

W związku z dużym zainteresowaniem przedsiębiorstw, chcących skorzystać z dofinansowania w nowym naborze, uruchomiliśmy rejestrację na dodatkowe spotkanie informacyjne online, które odbędzie się 24 kwietnia 2020 r. Konkurs jest elementem wsparcia w ramach Śląskiego Pakietu dla Gospodarki (III Filar).

Zachęcamy również do zapoznania się z materiałami, które udostępniliśmy na naszej stronie internetowej po pierwszym webinarium. Prezentacje przedstawiają zasady naboru, kwalifikowalność wydatków, procedury rozliczeń i kontroli projektu.

Rejestracja na spotkanie jest prowadzona na stronie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości

Materiały informacyjne, dotyczące naboru działanie 3.2 Innowacje w MŚP - II typ projektu Inwestycje w MŚP można znaleźć tutaj

Więcej informacji

Polecamy zapoznanie się z nowymi wiadomościami nt. ogłaszanych naborów dla przedsiębiorców. Kliknij link

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś