Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Przedsiębiorcy sięgają po unijne wsparcie w czasie pandemii


2020-05-15 11:09

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości po 2 tygodniach zamknęło I rundę naboru z działania 3.2. Innowacje w MŚP. „Inwestycje w MŚP” to konkurs, którego celem jest wsparcie konkurencyjności oraz utrzymanie miejsc pracy zagrożonych likwidacją w wyniku kryzysu zdrowia publicznego.

I runda naboru

Pierwsza runda konkursu otworzyła się 28 kwietnia br. i trwała przez 2 tygodnie do 12 maja. W tym czasie przedsiębiorcy złożyli 175 wniosków o dofinansowanie (wnioski są obecnie poddawane ocenie formalnej).

Najwięcej wniosków wpłynęło z sektora przetwórstwa przemysłowego, co jest powtarzalną tendencją przy każdym z 7 przeprowadzonych naborów z działania 3.2.

Dużą część stanowią projekty związane z:

  • gastronomią,
  • hotelarstwem,
  • turystyką
  • oraz tzw. przemysłem czasu wolnego – rozrywką i kulturą.

Te sektory, z uwagi na straty spowodowane przez pojawienie się COVID-19, mają możliwość uzyskania dodatkowych punktów w konkursie.

Rozszerzenie katalogu kosztów oraz opracowanie nowych reguł konkursu, które dopuszczają przedsiębiorstwa z sektorów najbardziej dotkniętych skutkami pandemii, sprawiło że przedsiębiorcy chętnie skorzystali z możliwości ubiegania się o uruchomione środki, co widać po liczbie złożonych wniosków w pierwszej rundzie.

W związku z dużym zainteresowaniem zarząd województwa wynegocjował z Komisją Europejską zwiększenie wsparcia dla firm z regionu Komisja zgodziła się przekierować 33 mln euro na dodatkowe wsparcie w formie dotacji dla przedsiębiorstw.

Bezpośrednio po zakończeniu I rundy naboru, wystartowała kolejna, która również potrwa 14 dni. Nabór „Inwestycje w MŚP” zakończy się 23 czerwca 2020 r.

O konkursie

Konkurs jest elementem wsparcia oferowanego firmom z regionu w ramach tzw. Śląskiego Pakietu dla Gospodarki, ogłoszonego przez marszałka województwa śląskiego Jakuba Chełstowskiego.

Alokację na ten cel stanowią środki Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości ponad 76 mln zł

Uzyskane fundusze będzie można przeznaczyć m.in. na dywersyfikację dotychczasowej produkcji czy nowy pakiet świadczonych usług, co w wielu przypadkach jest niezbędne do utrzymania się na rynku i daje szansę na zminimalizowanie strat.

Fundusze z naboru „Inwestycje w MŚP” posłużą również zakupom:

  • surowców,
  • materiałów,
  • produktów i towarów związanych z działalnością inwestycyjną.

Nabycie nieruchomości, rozbudowa na potrzeby projektu, bądź prace budowlane także znalazły się w katalogu kosztów.

Odpowiedzią na aktualną sytuację jest również dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach.

Projektodawca będzie mógł także pokryć z dotacji koszty bieżące np. opłaty leasingowe, opłaty związane z utrzymaniem budynków, koszty pomocy prawnej i doradztwa.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś