Przejdź do treści głównej

Wyniki konkursu z poddziałania 10.3.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie


2018-07-11 14:17

Wybraliśmy do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.10.03.05-IZ.01-24-190/17 z poddziałania 10.3.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie.

Dofinansowanie na łaczną kwotę prawie 10 mln złotych zostanie rozdzielone pomiędzy 4 pozytywnie ocenione projekty.

Z obszaru południowego wybrano do dofinansowania na kwotę ponad 1 mln zł projekt pn. "Modernizacja budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach", złożony przez Gminę Buczkowice.

Z obszaru północnego wybrano do dofinansowania na kwotę ponad 5,4 mln zł projekt pn. "Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu zdegradowanych terenów powojskowych w Ożarowicach", złożony przez Bibliotekę i Ośrodek Kultury Gminy Ożarowice.

Z obszaru zachodniego do dofinansowania wybrano 2 projekty:

  • złożony przez Powiat Rybnicki projekt pn. "Rewitalizacja dworu w Łukowie Śląskim adaptacja budynku przy ul. Dworskiej 20 na potrzeby użyteczności publicznej" otrzyma prawie 1,4 mln zł,
  • złożony przez Gminę Krupski Młyn projekt pn. "Modernizacja budynku użyteczności publicznej oraz mieszkań socjalnych w Krupskim Młynie na obszarze zdegradowanym część 1 dotyczy modernizacja budynku użyteczności publicznej" otrzyma ponad 1,8 mln zł.

Listy projektów wybranych do dofinansowania, a także imienną listę członków Komisji Oceny Projektów można znaleźć w załącznikach poniżej oraz w ogłoszeniu o konkursie.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś