Przejdź do treści głównej

Wyniki konkursu z poddziałania 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs


2020-03-31 09:39

25 marca 2020 r. wybraliśmy do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-325/19 z poddziałania 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs (typ 2 projektu: Wdrażanie programów zdrowotnych dotyczących rehabilitacji leczniczej, ułatwiających powroty do pracy i utrzymanie zatrudnienia we współpracy z pracodawcami).

Do realizacji w ramach "Regionalnego programu rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi afektywnymi oraz nerwicowymi na lata 2019-2022" wybrano 13 projektów na łączną kwotę dofinansowania w wysokości prawie 10,3 mln zł.

Natomiast w ramach "Regionalnego programu rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych na lata 2019-2022" wybrano 5 projektów na łączną kwotę dofinansowania w wysokości ponad 1,4 mln zł.

Listy projektów wybranych do dofinansowania oraz imienna lista członków Komisji Oceny Projektów znajdują się w załącznikach poniżej.

Zaktualizowane zostały również załączniki do regulaminu konkursu w postaci:

  • wzoru umowy o dofinansowanie,
  • wzoru umowy o dofinansowanie (kwoty ryczałtowe),
  • wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Aktualne załączniki będą dostępne pod ogłoszeniem o naborze.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś