Przejdź do treści głównej

Wyniki konkursu z poddziałania 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs


2020-05-28 14:44

27 maja 2020 r. wybraliśmy do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-338/19 z poddziałania 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs.

Do dofinansowania na łączną kwotę ponad 18,5 mln zł wybrano 34 projekty.

Listy projektów wybranych do dofinansowania w poszczególnych subregionach oraz imienna lista członków Komisji Oceny Projektów znajdują się w załącznikach poniżej oraz w ogłoszeniu o naborze.

Zmiany w regulaminie

Zaktualizowane zostały również załączniki do regulaminu konkursu w postaci:

  • wzoru umowy o dofinansowanie,
  • wzoru umowy o dofinansowanie (kwoty ryczałtowe),
  • wzoru umowy powierzania przetwarzania danych osobowych.

Aktualne załączniki są dostępne pod ogłoszeniem o konkursie.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś