Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Wyniki konkursu z poddziałania 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT Subregionu Centralnego


2020-07-06 10:26

30 czerwca 2020 r. wybraliśmy do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-328/19 z poddziałania 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT Subregionu Centralnego.

Do dofinansowania na  łączną kwotę prawie 54 mln złotych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wybrano 3 projekty.

Konkurs dotyczy realizacji pilotażowego programu, łączącego środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Program GEPARD II – transport niskoemisyjny, Część 3) Śląsk – Zagłębie bezemisyjnego transportu publicznego.

Wybór do dofinansowania projektów w ramach RPO WSL stanowi I etap programu. Wnioskodawcy wybranych do dofinansowania projektów równolegle aplikują o środki z NFOŚiGW.

Dofinansowanie projektów, które pozytywnie przejdą ocenę, składało się będzie z:

  1. dotacji ze środków NFOŚiGW w wysokości 42,5% kosztów kwalifikowalnych,
  2. dotacji ze środków RPO WSL 2014-2020 w wysokości 42,5% kosztów kwalifikowalnych,
  3. nieobligatoryjnej preferencyjnej pożyczki ze środków NFOŚiGW w wysokości do 100% różnicy między kosztem kwalifikowanym przedsięwzięcia a łączną kwotą dofinansowania w formie dotacji (ze środków NFOŚiGW oraz ze środków RPO WSL).

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz imienna lista członków Komisji Oceny Projektów znajdują się w załącznikach poniżej oraz pod ogłoszeniem o naborze.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś