Przejdź do treści głównej

Wyniki konkursu z poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs OSI


2020-04-30 16:37

29 kwietnia 2020 r. wybraliśmy do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-316/19 z poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs (Obszary Strategicznej Interwencji – Obszary wiejskie).

Do dofinansowania na łączną kwotę ponad 13,5 mln zł wybrano 44 projekty.

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz imienna lista członków Komisji Oceny Projektów znajdują się w załącznikach poniżej oraz w ogłoszeniu o naborze.

Zmiany w regulaminie

Zaktualizowane zostały również załączniki do regulaminu konkursu w postaci:

  • wzoru umowy o dofinansowanie,
  • wzoru umowy o dofinansowanie (kwoty ryczałtowe),
  • wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Aktualne załączniki są dostępne pod ogłoszeniem o naborze.

Jednocześnie informujemy, iż w ramach konkursu złożonych zostało 100 projektów, w związku z czym weryfikacja warunków formalnych trwała 8 dni (termin na dokonanie weryfikacji warunków formalnych w uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony do 14 dni zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu). W związku z powyższym, liczony od zakończenia weryfikacji warunków formalnych termin na rozstrzygnięcie konkursu przypadł na kwiecień 2020 r.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś