Przejdź do treści głównej

Wydłużenie terminu naboru wniosków w dwóch konkursach w ramach Poddziałania 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne


2016-10-26 13:49

Infografika przedstawiająca schematyczny obraz budynku urzędu, podpisanego WFS
Informujemy, że w związku z wejściem w życie nowych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z  19.09.2016 r., zmieniły się Regulaminy konkursów nr: RPSL.09.02.05-IZ.01-24-083/16 i RPSL.09.02.06-IZ.01-24-079/16.         
Aby umożliwić Projektodawcom dostosowanie składanych projektów do aktualnych zapisów Wytycznych, wydłużone zostały terminy naboru wniosków.

 Zmiany dotyczą Regulaminów konkursów nr: RPSL.09.02.05-IZ.01-24-083/16 i RPSL.09.02.06-IZ.01-24-079/16 w zakresie:

  • wydłużenia terminu naboru wniosków do 7 listopada 2016 r. do godz. 12.00;
  • zapisów rozdziału 6: „Kwalifikowalność wydatków w ramach konkursu” oraz załączników nr:
  • 3 - Wzór Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020),
  • 3a - Wzór Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (kwoty ryczałtowe dla projektów, których okres realizacji nie przekracza 12 miesięcy),
  • 3b - Wzór Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (kwoty ryczałtowe dla projektów, których okres realizacji przekracza 12 miesięcy).

Aktualne Regulaminy naborów wraz z załącznikami i rejestrem zmian znajdą Państwo na stronach ogłoszeń konkursów:
RPSL.09.02.05-IZ.01-24-083/16 Poddziałanie 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs
RPSL.09.02.06-IZ.01-24-079/16 Poddziałanie 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych – konkurs

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś