Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Rewitalizacja - logo

 

Zapisy na seminarium: Zarządzanie rewitalizacją i włączenia społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji
2022-10-21

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęły się zapisy na seminarium pn. „Zarządzanie rewitalizacją i włączenia społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji” organizowane w ramach projektu „ŚLĄSKIE PROGRAMY REWITALIZACJI-SZKOLENIA”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Jest to czwarty, ostatni już blok szkoleń w ramach przedmiotowego projektu.

Jednodniowe seminaria z zakresu zarządzanie rewitalizacją i włączenia społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji zostaną przeprowadzone w formule on-line dla gmin z całego województwa według następującego harmonogramu:

Przedstawiciele gmin województwa śląskiego mogą od dzisiaj zapisywać się na seminaria za pomocą formularzy rejestracyjnych dostępnych powyżej.

Rekrutacja na poszczególne terminy potrwa odpowiednio do 31 października br. (dla terminów 3-4 listopada br.) i 2 listopada br. (dla terminów 7-8 listopada br.).

Pierwszeństwo w rekrutacji mają gminy, które do tej pory skorzystały tylko z jednego modułu w ramach dostępnych szkoleń.

Szczegóły dot. seminarium znajdą Państwo w zakładce „Weź udział w szkoleniach i konferencjach”.

Serdecznie zapraszamy!


Zapisy na szkolenie „Dostępność w rewitalizacji”
2022-05-26

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęły się zapisy na szkolenia pn. „Dostępność w rewitalizacji” organizowane w ramach projektu „ŚLĄSKIE PROGRAMY REWITALIZACJI-SZKOLENIA”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Jest to trzeci blok szkoleń w ramach przedmiotowego projektu. Pierwszy „Wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji” i drugi “Monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych” zrealizowane zostały w 2021 roku.

Dwudniowe szkolenia z zakresu dostępności zostaną przeprowadzone w Katowicach dla gmin z całego województwa według następującego harmonogramu:

Planowane jest przeprowadzenie szkoleń w formie stacjonarnej.

Przedstawiciele gmin województwa śląskiego mogą od dzisiaj zapisywać się na szkolenia za pomocą formularzy rejestracyjnych dostępnych powyżej.

Rekrutacja na poszczególne terminy potrwa odpowiednio do 2, 6, 19 i 26 czerwca br.

Pierwszeństwo w rekrutacji mają gminy, które do tej pory skorzystały tylko z jednego modułu w ramach dostępnych szkoleń.

Szczegóły dot. szkolenia znajdą Państwo w zakładce „Weź udział w szkoleniach i konferencjach”.

Serdecznie zapraszamy!

Program szkolenia z zakresu „Dostępność w rewitalizacji” 784,2kB PDF

Program szkolenia z zakresu „Dostępność w rewitalizacji” 90,9kB DOCX 
Zapisy na szkolenie „Wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji”
2021-04-26

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęły się zapisy na szkolenia z modułu „Wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji” organizowane w ramach projektu „ŚLĄSKIE PROGRAMY REWITALIZACJI-SZKOLENIA”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Szkolenia zostaną przeprowadzone w subregionach według następującego harmonogramu:

Przedstawiciele gmin z poszczególnych subregionów mogą od dzisiaj zapisywać się na szkolenia za pomocą formularzy rejestracyjnych, dostępnych na wymienionych powyżej stronach.

Rekrutacja potrwa do 5 maja br.

Szczegóły dot. szkolenia znajdą Państwo w zakładce: „Weź udział w szkoleniach i konferencjach”.

Serdecznie zapraszamy!


 

Szanowni Państwo

Już wkrótce podany zostanie szczegółowy harmonogram bezpłatnych szkoleń w zakresie wzmacniania zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych w modułach wymienionych poniżej: 

Szkolenie – wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji:

 • przejście z LPR na GPR;
 • delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji;
 • procedura uchwalenia GPR;
 • struktura GPR;
 • kreowanie powiązań polityki rewitalizacyjnej z innymi politykami gminy w GPR;
 • polityka planowania przestrzennego w świetle zapisów GFPR;
 • procesy aktualizacji GPR;
 • szczegółowe zasady działania Komitetów Rewitalizacji i ich wpływ na proces rewitalizacji;
 • ustanowienie Specjalnej Strefy Rewitalizacji;
 • opis zastosowania narzędzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji w GPR;
 • miejscowy plan rewitalizacji i jego wpływ na zapisy z GPR.

Szkolenie – monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych

 • zasady efektywnego systemu monitorowania;
 • monitorowanie realizacji przedsięwzięć i celów w PR;
 • monitorowanie realizacji PR a wskaźniki do delimitacji OZ i OR;
 • interpretacja wyników monitorowania PR;
 • ewaluacja procesów rewitalizacji;
 • aktualizacja PR;
 • ankieta GUS „Rewitalizacja w gminie”;
 • standaryzacja wykazów PR prowadzonych przez IZ RPO;
 • Monitor Rozwoju Lokalnego jako narzędzie wsparcia gmin w monitorowaniu procesów rozwoju;
 • Systemy Informacji Przestrzennej w regionach i gminach jako narzędzie wspierające monitorowanie rewitalizacji.

Szkolenie – zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji

 • systemowe mechanizmy wzmacniania wspólnot lokalnych;
 • mechanizmy partycypacji społecznej w kształtowaniu przestrzeni publicznych;
 • działania rewitalizacyjne w małej skali;
 • wykorzystanie partnerów prywatnych i społecznych do dywersyfikacji źródeł finansowania i działań rewitalizacyjnych;
 • możliwości zaangażowania partnerów prywatnych, wspólnot/ spółdzielni mieszkaniowych i TBS-ów oraz NGO-sów w realizację PR;
 • operator rewitalizacji w gminie – modele zarządzania;
 • PPP w rewitalizacji;
 • dobre praktyki w zakresie zarządzania procesem rewitalizacji;
 • realizacja włączenia społecznego na etapie wdrażania GPR.

Dostępność w rewitalizacji

 • wzmocnienie zdolności samorządów do uwzględniania problematyki dostępności zarówno w programowaniu strategicznym, planowaniu przestrzennym,
  jak i w przygotowywaniu i realizacji konkretnych projektów (w tym rewitalizacyjnych), zgodnie ze standardami określonymi w Programie Dostępność Plus 2018-2025.

Uruchomienie pierwszego naboru do projektu „Śląskie Programy Rewitalizacji – szkolenia” planowane jest pierwszym kwartale 2021 r.  

Zapraszamy również do subskrypcji naszego newslettera, tak aby nie ominął Państwa żaden ważny termin.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś