Przejdź do treści głównej

Rewitalizacja - logo

 

Zapisy na szkolenie „Wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji”
2021-04-26

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęły się zapisy na szkolenia z modułu „Wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji” organizowane w ramach projektu „ŚLĄSKIE PROGRAMY REWITALIZACJI-SZKOLENIA”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Szkolenia zostaną przeprowadzone w subregionach według następującego harmonogramu:

Przedstawiciele gmin z poszczególnych subregionów mogą od dzisiaj zapisywać się na szkolenia za pomocą formularzy rejestracyjnych, dostępnych na wymienionych powyżej stronach.

Rekrutacja potrwa do 5 maja br.

Szczegóły dot. szkolenia znajdą Państwo w zakładce: „Weź udział w szkoleniach i konferencjach”.

Serdecznie zapraszamy!


 

Szanowni Państwo

Już wkrótce podany zostanie szczegółowy harmonogram bezpłatnych szkoleń w zakresie wzmacniania zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych w modułach wymienionych poniżej: 

Szkolenie – wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji:

 • przejście z LPR na GPR;
 • delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji;
 • procedura uchwalenia GPR;
 • struktura GPR;
 • kreowanie powiązań polityki rewitalizacyjnej z innymi politykami gminy w GPR;
 • polityka planowania przestrzennego w świetle zapisów GFPR;
 • procesy aktualizacji GPR;
 • szczegółowe zasady działania Komitetów Rewitalizacji i ich wpływ na proces rewitalizacji;
 • ustanowienie Specjalnej Strefy Rewitalizacji;
 • opis zastosowania narzędzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji w GPR;
 • miejscowy plan rewitalizacji i jego wpływ na zapisy z GPR.

Szkolenie – monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych

 • zasady efektywnego systemu monitorowania;
 • monitorowanie realizacji przedsięwzięć i celów w PR;
 • monitorowanie realizacji PR a wskaźniki do delimitacji OZ i OR;
 • interpretacja wyników monitorowania PR;
 • ewaluacja procesów rewitalizacji;
 • aktualizacja PR;
 • ankieta GUS „Rewitalizacja w gminie”;
 • standaryzacja wykazów PR prowadzonych przez IZ RPO;
 • Monitor Rozwoju Lokalnego jako narzędzie wsparcia gmin w monitorowaniu procesów rozwoju;
 • Systemy Informacji Przestrzennej w regionach i gminach jako narzędzie wspierające monitorowanie rewitalizacji.

Szkolenie – zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji

 • systemowe mechanizmy wzmacniania wspólnot lokalnych;
 • mechanizmy partycypacji społecznej w kształtowaniu przestrzeni publicznych;
 • działania rewitalizacyjne w małej skali;
 • wykorzystanie partnerów prywatnych i społecznych do dywersyfikacji źródeł finansowania i działań rewitalizacyjnych;
 • możliwości zaangażowania partnerów prywatnych, wspólnot/ spółdzielni mieszkaniowych i TBS-ów oraz NGO-sów w realizację PR;
 • operator rewitalizacji w gminie – modele zarządzania;
 • PPP w rewitalizacji;
 • dobre praktyki w zakresie zarządzania procesem rewitalizacji;
 • realizacja włączenia społecznego na etapie wdrażania GPR.

Dostępność w rewitalizacji

 • wzmocnienie zdolności samorządów do uwzględniania problematyki dostępności zarówno w programowaniu strategicznym, planowaniu przestrzennym,
  jak i w przygotowywaniu i realizacji konkretnych projektów (w tym rewitalizacyjnych), zgodnie ze standardami określonymi w Programie Dostępność Plus 2018-2025.

Uruchomienie pierwszego naboru do projektu „Śląskie Programy Rewitalizacji – szkolenia” planowane jest pierwszym kwartale 2021 r.  

Zapraszamy również do subskrypcji naszego newslettera, tak aby nie ominął Państwa żaden ważny termin.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś