Przejdź do treści głównej

Trasa N-S łączy DTŚ z autostradą A4 – etap I


Milion ton ziemi i kruszywa oraz 2 tys. m³ betonu i ponad 200 ton stali – to zasoby, które były potrzebne do wybudowania najnowszego odcinka trasy N-S wraz z wiaduktem. Projekt był kontynuacją drogowego przedsięwzięcia, które rozpoczęło się jeszcze w perspektywie finansowej 2007-2013. Wówczas z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dofinansowaliśmy pierwszy odcinek powstającej w Rudzie Śląskiej trasy, która docelowo ma połączyć dwie najbardziej strategiczne drogi w regionie – autostradę A4 z Drogową Trasą Średnicową. Cel zostanie zrealizowany w momencie ukończenia II etapu projektu.

Tytuł projektu
Budowa Trasy N-S w Rudzie Śląskiej łączącej Drogową Trasę Średnicową z Autostradą A4 - etap I

Nazwa beneficjenta
Miasto Ruda Śląska

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: 6. Transport
Działanie: 6.1 Drogi wojewódzkie
Poddziałanie: brak poddziałania

Finanse
Wartość projektu: 111 179 824,09 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 82 757 404,17 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Przez Rudę Śląską przebiegają dwie ważne drogi – autostrada A4 i Drogowa Trasa Średnicowa. Ich połączenie w postaci trasy N-S pozwoli optymalnie wykorzystać położenie miasta, udostępniając doskonale skomunikowane tereny inwestycyjne. Równie istotne jest odciążenie ulicy 1 Maja, czyli drogi wojewódzkiej nr 925, przebiegającej w znacznej części w zwartej zabudowie. Realizacja projektu ma się przyczynić do zwiększenia przepustowości ul. 1 Maja, ale i poprawy jakości życia tamtejszych mieszkańców.

Co udało się zrealizować?

W ramach projektu powstały dwa odcinki trasy N-S, łącznie 2,4 km od ul. 1 Maja do ul. Bukowej (I odcinek) i od ul. Bukowej do ul. Kokota (II odcinek). Ponadto inwestycja objęła budowę dwupoziomowego węzła z ul. Kokota, drogi dojazdowej do ogródków działkowych, chodników, ścieżek rowerowych, elementów systemu odwodnienia, a także przebudowę odcinka ul. Kokota oraz wlotu i odcinka ulicy Wideckiego, oświetlenie trasy, węzła, chodników i ścieżek rowerowych, wykonanie barier ochronnych oraz oznakowania pionowego i poziomego, a także nasadzenia drzew i krzewów. Przebudowane zostały też istniejące sieci infrastruktury technicznej – wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, elektro-energetyczne i telekomunikacyjne.

Kto skorzysta z efektów projektu?

 • kierowcy korzystajacy z DTŚ i autostrady A4,
 • potencjalni inwestorzy,
 • mieszkańcy budynków przy ul. 1 Maja (DW 925),
 • mieszkańcy Rudy Śląskiej i miast ościennych oraz turyści odwiedzający województwo śląskie.

Jakie są główne korzyści projektu?

 • podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów położonych
  w ciągu ul. 1 Maja i trasy N-S,
 • skrócenie czasu przejazdu pomiędzy północnymi i południowymi dzielnicami miasta oraz ul. 1 Maja,
 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na ul. 1 Maja,
 • poprawa komfortu życia mieszkańców budynków przy ul. 1 Maja,
 • zwiększenie przepustowości DW 925 na kierunku północ – południe,
 • zwiększenie dostępności DTŚ i autostrady A4.
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś