Przejdź do treści głównej

Szpitale przygotowane do walki z pandemią dzięki Funduszom Europejskim


2020-08-21 07:14

Walka z COVID-19 wciąż trwa, jednak dzięki funduszom unijnym szpitale w województwie śląskim są do niej dużo lepiej przygotowane, niż na początku pandemii. Każdego tygodnia do jednostek medycznych w regionie docierają kolejne dostawy środków i sprzętu, który jest niezbędny do skutecznego leczenia osób zarażonych koronawirusem.

Te środki pozwolą szpitalom z naszego regionu jeszcze lepiej funkcjonować i walczyć z koronawirusem. Mam nadzieję, że zostaną szybko wykorzystane, a dzięki tym projektom za kilka lat śląskie szpitale będą najlepiej wyposażone w Polsce. Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w walkę z koronawirusem i wierzę, że zakończy się ona sukcesem” – powiedział marszałek Jakub Chełstowski podczas ceremonii wręczenia umów o dofinansowanie.

Podpisanie umów - fot. Tomasz Żak UMWSFot. Marszałek Jakub Chełstowski podczas wręczania umów o dofinansowanie szpitali.

Zobacz, na jakie inwestycje zostały przeznaczone środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach naboru zorganizowanego w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19.

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej

Szpital został wybrany do dofinansowania na kwotę prawie 3 mln zł z EFRR i ponad 300 tys. zł z budżetu państwa. Suma ta pozwoliła na doposażenie jednostki w sprzęt niezbędny do diagnostyki i leczenia pacjentów zarażonych koronawirusem SARS-CoV-2 w ramach projektu, którego całkowity koszt wyniesie prawie 3,5 mln zł.

Część sprzętu, który zostanie dofinansowany w ramach projektu, już trafił do bielskiego szpitala. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej wzbogacił się m.in. o:

 • wirówkę do Eppendorfów wykorzystywaną do badań diagnostycznych u pacjentów z podejrzeniem COVID-19;
 • zestaw pipet automatycznych do odmierzania, pobrania i aplikacji materiału biologicznego na aparat wykonujący test diagnostyczny na obecność COVID-19;
 • zamrażarkę niskotemperaturową wykorzystywaną do przechowywania pobranych próbek w temperaturze od -86°C do -40°C;
 • komorę laminarną do wykonywania badań diagnostycznych i analitycznych w kierunku COVID-19.

Natomiast na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii trafiły:

 • łóżka do intensywnej terapii, które ułatwiają prowadzenie czynności higieniczno-pielęgnacyjnych, zabiegów diagnostycznych, leczniczych i usprawniających pacjentów poddanych intensywnej terapii w ciężkim stanie przebiegu COVID-19;
 • respirator wyższej klasy do podtrzymywania podstawowych funkcji życiowych, w tym do wspomagania lub zastąpienia oddechu u pacjentów z niewydolnością oddechową;
 • videolaryngoskopy wspierające proces intubacji, który umożliwia podłączenie respiratora lub worka samorozprężalnego (ambu) i prowadzenia oddechu zastępczego u pacjentów niewydolnych oddechowo;
 • transportowa komora izolacyjna przeznaczona do szybkiej izolacji osób potencjalnie zakaźnych na czas transportu wewnątrzszpitalnego lub do specjalistycznego ośrodka leczniczego;
 • mobilny aparat USG do diagnostyki i kontroli przebiegu terapii zmian płucnych;
 • zestaw do trudnej intubacji wykorzystywany przy pacjentach zakażonych COVID-19, u których występuje ostra niewydolność oddechowa, wymagająca leczenia z zastosowaniem oddechu zastępczego;
 • skaner żylny, który umożliwia szybką i precyzyjną projekcję siatki naczyń krwionośnych.

Respirator

Fot. Respirator zakupiony ze środków unijnych.

ko do intensywnej terapii 2

Fot. Łóżko do intensywnej terapii zakupione w ramach projektu.

Bielskie Pogotowie Ratunkowe

Bielskie Pogotowie Ratunkowe otrzymało ponad 435 tys. zł dofinansowania na realizację projektu, w ramach którego zakupiono wyposażenie ambulansu:

 • defibrylator lifepack sprzęt niezbędny do monitorowania podstawowych funkcji życiowych pacjentów,
 • BIO-BAG komora do transportu pacjentów zakaźnych lub z podejrzeniem zakażenia,
 • ssak przenośny,
 • respirator transportowy sprzęt który pozwala na wentylację chorych, którzy wymagają oddechu zastępczego.

Bielskie Pogotowie Ratunkowe - wyposażenie ambulansu 3Fot. Oddział Bielskiego Pogotowia Ratunkowego z w pełni wyposażonym ambulansem.

Szpital Śląski w Cieszynie

Przy Szpitalu Śląskim w Cieszynie powstał kontenerowy zakład diagnostyki obrazowej, który przyspieszy i ułatwi skuteczne rozpoznanie choroby wśród pacjentów z podejrzeniem zakażenia koronawirusem.

Szpital Śląski w Cieszynie; Kontenerowa pracownia TK oraz RTG COVID-19. Dofinasowanie z UE zdj 2Fot. Tomograf komputerowy w kontenerowej pracowni diagnostycznej w Cieszynie.

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie skorzystał z Funduszy Europejskich, by jak najlepiej przygotować się na ewentualny, nagły wzrost liczby zachorowań na COVID-19. W tym celu za prawie 2,5 mln zł wybudowano przy szpitalu mobilną, kontenerową pracownię diagnostyczną. Nowa pracownia jest wyposażona w specjalistyczny tomograf komputerowy oraz aparat RTG, które pozwalają na przeprowadzenie zaawansowanej diagnostyki obrazowej u pacjentów z podejrzeniem zakażenia koronawirusem.

Więcej informacji o projekcie znajdziesz w artykule "Pracownia diagnostyki COVID-19 w Cieszynie już działa!"

Pogotowie Ratunkowe w Częstochowie

Stacja pogotowia ratunkowego z Częstochowy złożyła projekt opiewający na kwotę ponad 2,7 mln zł z czego ponad 2,3 mln stanowi dofinansowanie z RPO WSL 2014-2020.

W ramach projektu zakupione zostały m.in.:

 • 3 nowe karetki do przewozu osób zakażonych,
 • 3 respiratory,
 • 7 defibrylatorów,
 • 3 pompy infuzyjne,
 • maski panoramiczne (3000 sztuk) i filtry do masek (10 000 sztuk),
 • preparaty do dezynfekcji dłoni (2000 szt.) i powierzchni (6000 szt.).

Wyposażenie nowego ambulansu w CzęstochowieFot. Dzięki szybkiej reakcji na wydarzenia związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, do pacjentów z podejrzeniem zarażenia w Częstochowie już jeżdżą nowe i w pełni wyposażone ambulanse.

Szpital Miejski w Gliwicach

Ponad 1,1 mln zł przeznaczył Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach na przygotowanie się do walki z pandemią COVID-19, z czego prawie milion to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Środki zainwestowano w zakup nowego sprzętu medycznego, m.in.:

 • wielofunkcyjnego aparatu USG, który pozwoli usprawnić proces diagnostyczny przy jednoczesnym zmniejszeniu ruchu pacjentów w obrębie szpitala,
 • mobilnego, cyfrowego aparatu RTG, który zastąpił wysłużony, analogowy sprzęt i znacząco skrócił czas trwania diagnostyki,
 • 15 łóżek do intensywnej opieki medycznej, które umożliwiają dostosowanie pozycji pacjenta, co jest niezwykle istotne w przypadku osób zarażonych COVID-19, które wymagają zapewnienia optymalnego dopływu powietrza w celu skutecznej terapii.

Fot. Dostawa nowych łóżek do intensywnej terapii w gliwickim szpitalu.Fot. Dostawa nowych łóżek do intensywnej terapii w gliwickim szpitalu.

Szpital Powiatowy w Zawierciu

Realizowany przez szpital projekt o wartości 3,5 mln zł został wybrany do dofinansowania na prawie 3 mln zł. Dzięki tym środkom Szpital w Zawierciu zdołał zakupić niezbędny sprzęt medyczny, meble specjalistyczne i laboratoryjne, a także nowy ambulans.

Placówka zainwestowała m.in. w:

 • 20 łóżek szpitalnych,
 • komorę laminarną do badań laboratoryjnych w kierunku koronawirusa,
 • 2 respiratory,
 • 5 chłodziarek laboratoryjnych,
 • aparat endoskopowy.

Fot. Nowy aparat endoskopowy w szpitalu w Zawierciu.Fot. Nowy aparat endoskopowy w szpitalu w Zawierciu.

Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach

Pierwsze dostawy nowego sprzętu dotarły również do Żor, gdzie planuje się realizację projektu na kwotę prawie 6,5 mln zł z czego ponad 5,5 mln będzie stanowiło dofinansowanie z RPO WSL 2014-2020. Projekt zakłada dostosowanie części infrastruktury szpitala do aktualnych potrzeb związanych z epidemią koronawirusa. Koszt prac modernizacyjnych oraz zakup i montaż zabudowy kontenerowej wyniesie ok. 4 mln zł.

Pozostałe środki zostaną przeznaczone na zakup środków do dezynfekcji oraz sprzętu medycznego, m.in.:

 • 3 respiratorów,
 • 4 monitorów kardiologicznych,
 • aparatu USG,
 • komory laminarnej,
 • 2 wirówek laboratoryjnych,
 • 6 defibrylatorów dwufazowych,
 • 5 łóżek intensywnego nadzoru,
 • 2 sterylizatorów parowych z komorą przelotową wraz z wyposażeniem.

Część z wymienionego wyżej sprzętu już trafiła na sale szpitalne i wspiera leczenie pacjentów zarażonych koronawirusem w Żorach.

Gynocentrum w Sosnowcu

Laboratorium Gyncentrum w Sosnowcu jest jedną z najnowocześniejszych jednostek wykonujących badania genetyczne w kierunku koronawirusa w Polsce.

Gynocentrum otrzymało dofinansowanie na realizację projektu, którego celem był zakup wysokoprzepustowej automatycznej stacji do izolacji kwasów nukleinowych. Standaryzuje ona proces diagnostyczny, znacznie przyspiesza jego przebieg i ogranicza do minimum ryzyko błędów. Dzięki temu liczba możliwych do wykonania dziennie testów w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 wzrosła do 2,5 tys. Całkowita wartość projektu to prawie 1,2 mln zł. Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej wynosi 1 mln zł.

Laboratorium Gynocentrum - fot. Patryk Pyrlik UMWS 8Fot. Laboratorium Gynocentrum w Sosnowcu.

„Laboratorium pracuje obecnie w trybie 24/7. Próbki do badań przyjmujemy siedem dni w tygodniu. Zarówno rejestracja skierowań, jak i wydawanie wyników odbywa się online. Zakup specjalistycznej aparatury zwiększył poziom automatyzacji pracy laboratorium, umożliwił wysoką powtarzalność przygotowywania próbek do reakcji rt-PCR oraz ich identyfikowalność na każdym etapie diagnostyki SARS-CoV-2” – podkreśla dr n. med. Anna Bednarska-Czerwińska, dyrektor ds. medycznych Gyncentrum.

Więcej o Gynocentrum dowiesz się z artykułu "Nowoczesna diagnostyka receptą na koronawirusa".

Podsumowanie

30 czerwca Zarząd Województwa przyznał dofinansowanie ostatnim 2 projektom złożonym w konkursie, tym samym nabór został rozstrzygnięty przyznaniem europejskich dotacji wszystkim szpitalom, które wzięły w nim udział. W sumie do dofinansowania na łączną kwotę prawie 117 mln zł wybrano 30 projektów.

Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś