Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Kontrola, nieprawidłowości i nadużycia finansowe w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w projektach współfinansowanych z RPO WSL na lata 2014-2020


od 2021-08-31 [09:00] do 2021-08-31 [15:00]
Data publikacji: 2021-08-11 10:44

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu stacjonarnym 31 sierpnia w Katowicach.

Organizator

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Termin i miejsce szkolenia
Kiedy:  31 sierpnia 2021 r. (wtorek)
O której: 9:00-15:00
Jak: szkolenie stacjonarne, Sala Kolumnowa, ul. Dąbrowskiego 23, Katowice

Tematyka szkolenia

 • Podstawy prawne regulujące zadania monitoringu, kontroli. Terminy i zakres kontroli oraz przygotowanie projektu do kontroli.
 • Kontrola wniosków o płatność i dokumentów księgowych.
 • Rola wytycznych horyzontalnych w procesie rozliczenia projektu.
 • Zasady kwalifikowalności wydatków w zakresie oszczędności i efektywności jego poniesienia.
 • Definicja nieprawidłowości, obszary wrażliwe na wystąpienie nieprawidłowości, informowanie o nieprawidłowościach, konsekwencje wystąpienia nieprawidłowości.
 • Podstawy prawne ustaleń dotyczących nieprawidłowości i uchybień.
 • Obliczanie wysokości korekty finansowej (metody obliczania).
 • Nadużycia finansowe. Zapobieganie i sposoby postępowania w sytuacjach nadużyć finansowych.
 • Zasady odzyskiwania środków, postępowania karne, postępowania w sprawach o naruszenia dyscypliny finansów publicznych, wykluczenie z możliwości ubiegania się o wsparcie ze środków europejskich.
 • Doświadczenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z innymi instytucjami (np. UKS, CBA) w świetle wyników przeprowadzonych kontroli.
 • Panel dyskusyjny - wymiana doświadczeń, analiza dobrych praktyk.

Prowadzący

Piotr Ryza - kierownik Referatu kontroli projektów Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zasady rekrutacji

 • Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO
 • Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.
 • Szkolenie jest bezpłatne.

W przypadku wystąpienia niepokojących objawów w dniu szkolenia prosimy Państwa o pozostanie w domu.

»»WAŻNE««
! Liczba uczestników szkolenia została dostosowana do obowiązujących przepisów.
!! Przed wejściem na teren wydarzenia uczestników szkolenia obowiązuje dezynfekcja dłoni oraz pomiar temepratury.
!!! Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do stosowania na terenie obiektu środków ochrony osobistej - maseczek.
!!!! Należy stosować min. 1,5 m odległości pomiędzy uczestnikami szkolenia, rozmówcami, w trakcie oczekiwania na rejestrację itd.
!!!!! Uczestnicy szkolenia mogą spożywać posiłki na terenie spotkania jedynie przy zachowaniu min. 1,5 m dystansu.

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących organizacji spotkania prosimy o kontakt na adres e-mail: szkoleniarpo@slaskie.pl, tel. 32 77 99 186.Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś