Przejdź do treści głównej

Warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia wykonawcy


od 2019-09-10 [09:00] do 2019-09-10 [15:00]
Data publikacji: 2019-08-05 10:28

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu 10 września w Katowicach.

Organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Termin i miejsce szkolenia:
Kiedy: 10 września 2019 r. (wtorek)
O której: 9:00-15:00 rejestracja od 8:15
Gdzie: Katowice

Tematyka szkolenia:

  • Zasada proporcjonalności
  • Konstruowanie warunków udziału w postępowaniu

- uprawnienia
- sytuacja finansowa i ekonomiczna
- zdolność techniczna i zawodowa

  • Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału  w postępowaniu.
  • Analiza orzecznictwa KIO i stanowisk organów kontrolnych w zakresie sposobu określenia warunków i sposobu oceny ich spełniania.
  • Konsorcja.
  • Udostępnianie zasobów przez inne podmioty.
  • Omówienie wyroku TSUE /easprojekt/.
  • Wyjaśnianie i uzupełnianie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
  • Wykluczenie wykonawcy w związku z niewykazaniem spełniania warunku udziału w postępowaniu.
  • Warunki udziału w postępowaniu a kryteria oceny ofert.

Prowadzący:

Krzysztof Puchacz- prawnik, były wieloletni pracownik organu kontroli państwowej (główny inspektor kontroli). Akredytowany Ekspert ©KFE (Akredytacja nr 0146/EKFE/12/2011).
Ceniony trener zamówień publicznych (ponad tysiąc godzin szkoleniowych rocznie) i wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i finansów publicznych na wielu uczelniach. Autor wielu artykułów w prasie fachowej oraz stały współpracownik miesięcznika „Przetargi publiczne”. Autor wielu publikacji książkowych z zakresu zamówień publicznych, finansów publicznych i kontroli zarządczej.

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja trwa od 27.08.2019 r. (godzina 09:00) do 03.09.2019 r. (godzina 15:00).

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie  FORMULARZA REJESTRACYJNEGO
Istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji, gdy zostanie osiągnięta maksymalna liczba uczestników.

• Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.
• Szkolenia są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
• Informujemy, że szkolenie jest BEZPŁATNE.
Zachęcamy do wpisywania pytań lub zagadnień do poruszenia na szkoleniu przez trenera (w polu UWAGI - w formularzu rejestracyjnym).

»»WAŻNE««
! Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń na szkolenie celem umożliwienia udziału w nim jak najszerszego grona beneficjentów/potencjalnych beneficjentów Programu.
!! W zwiazku z czym prosimy o wpisanie numeru wniosku/umowy o dofinansowanie projektu realizowanego (lub planowanego do realizacji) w ramach RPO WSL 2014-2020 w formularzu rejestracyjnym, co zwiększy szanse na pozytywną rekrutację na szkolenie.
!!! Również z tego względu ograniczamy udział w szkoleniu maksymalnie do 2 osób z jednej Instytucji.
!!!! Zgłoszenia uczestników, którzy brali już udział w szkoleniu z danego zakresu będą odrzucane.
!!!!! Rezygnację z udziału w szkoleniu należy zgłosić na adres e-mail podany w potwierdzeniu zakwalifikowania osoby na dane szkolenie, co najmniej na dwa dni robocze przed terminem szkolenia do godz. 15:00, pod rygorem odmowy zapisu na kolejne szkolenia.

Kontakt:

Anna Beta szkoleniarpo@slaskie.pl 

tel. 32 77 99 186Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś