Przejdź do treści głównej

Środki ochrony osobistej w drodze do szpitali i ośrodków pomocy społecznej


2020-05-08 14:32

Komplementarnym uzupełnieniem wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), które jest dedykowane wprost 30 podmiotom medycznym, są kolejne dwa projekty, finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS):

 1. projekt: Zakup środków ochrony osobistej dla podmiotów leczniczych,
 2. projekt: ŚLASKIE POMAGA.

Inicjatorem projektów jest bezpośrednio województwo śląskie, a ich łączna wartość to ok. 78 mln zł. W tej kwocie zawierają się 66,3 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz środki budżetu państwa w wysokości 11,7 mln zł.

Zakup środków ochrony osobistej dla podmiotów leczniczych

To projekt, który pozwala dodatkowo doposażyć placówki medyczne bez konieczności angażowania wkładu własnego z ich strony do realizowanych zakupów.

Pomocą są objęte placówki:

 • które decyzją wojewody zostały postawione w stan podwyższonej gotowości w związku z sytuacją epidemiczną
 • oraz te, które udzielają specjalistycznych świadczeń medycznych kluczowych z punktu widzenia przeciwdziałania COVID-19.

Na chwilę obecną Fundusz Górnośląski S.A. zakupił niemal 4 mln środków ochrony indywidualnej, tj. maseczek, rękawiczek, fartuchów, przyłbic itp., z czego ok. 1,5 mln sztuk już przekazano 26 szpitalom.

ŚLĄSKIE POMAGA

Wsparcie w ramach projektu "Śląskie pomaga" skierowane jest do środowisk szczególnie narażonych na skutki pandemii, tj. seniorów, osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych, przebywających w domach pomocy społecznej, placówkach zapewniających całodobową opiekę, zakładach opiekuńczo-leczniczych i zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych.

Celem wsparcia jest:

 • zapewnienie odpowiedniej liczby realizatorów usług społecznych oraz zdrowotnych,
 • zakup środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu niezbędnego do walki z epidemią wirusa w tych placówkach,
 • odpowiednie zabezpieczenie kadry pracowniczej tych instytucji.

Na chwilę obecną ponad 200 placówek korzysta ze wsparcia. Dodatkowym elementem projektu jest uruchomienie specjalnej infolinii dedykowanej seniorom, która zapewnia usługę o charakterze interwencyjno-psychologicznym.

Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś