Przejdź do treści głównej

Śląskie pomaga


2020-04-15 14:17

"Śląskie pomaga" to nowy projekt realizowany przez województwo ze środków RPO WSL 2014-2020.

Wsparcie dla najbardziej zagrożonych

Samorząd Województwa dostrzegł zagrożenia, jakie pojawiają się względem ośrodków opieki w związku z pandemią COVID-19.

"Śląskie pomaga" to projekt, który ma w jak największym stopniu zapobiec ryzyku rozprzestrzeniania się koronawirusa w domach opieki i maksymalnie zwiększyć bezpieczeństwo przebywania w tego typu ośrodkach zarówno dla pensjonariuszy, jak i ich opiekunów.

Na ten cel przeznaczyliśmy ponad 13 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach planowanego naboru z nowego poddziałania 9.2.8. Działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 – tryb nadzwyczajny.

Na co można uzyskać wsparcie?

W ramach projektu udzielone zostanie wsparcie w zakresie:

  • finansowania zatrudniania nowych pracowników, specjalistów ds. opieki i pielęgnacji podopiecznych,
  • finansowania zakupu środków ochrony indywidualnej dla pracowników instytucji całodobowej,
  • doposażenia placówek w sprzęt niezbędny do walki z COVID- 19.

Kto może uzyskać wsparcie?

O środki ubiegać się mogą wszystkie podmioty prowadzące placówki opieki całodobowej tj. samorządy, organizacje pozarządowe, podmioty medyczne oraz przedsiębiorcy prowadzący w tym zakresie działalność gospodarczą.

Nabór wniosków o przystąpienie do projektu prowadzony będzie w dniach 15-21 kwietnia 2020 r. za pomocą elektronicznego systemu naboru, który dostępny jest na stronie internetowej lidera projektu tj. Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Więcej informacji

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej projektu oraz pod numerami telefonów: 32/730-68-86, 32/730-68-69, 32/730-68-51.

Grafika promocyjna projektu

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś