Przejdź do treści głównej

Rozeznanie rynku i zasada konkurencyjności stosowana w projektach


od 2019-06-11 [09:00] do 2019-06-11 [15:00]
Data publikacji: 2019-05-22 13:22

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu 11 czerwca w Katowicach.

Organizator:
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Termin i miejsce szkolenia:
Termin: 11 czerwca 2019 r. (wtorek)
Godz. szkolenia: 9:00-15:00
Rejestracja: 8:30-9:00
Miejsce: Katowice

Tematyka szkolenia:

  • Omówienie charakteru wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS (zwanych dalej wytycznymi horyzontalnymi).
  • Obowiązek udzielania interpretacji dotyczących wytycznych horyzontalnych przez instytucje będące stroną umowy o dofinansowanie.
  • Rola wytycznych horyzontalnych w procesie rozliczenia projektu.
  • Zasady kwalifikowalności wydatków w zakresie oszczędności i efektywności jego poniesienia.
  • Zasady dokonywania wydatków do 20.000 PLN netto.
  • Ustalanie wartości zamówienia.
  • Zasady dokonywania wydatków w przedziale 20.000 PLN netto – 50.000 PLN netto (tzw. zasada rozeznania rynku).
  • Zasada konkurencyjności dla zamówień o wartości od 50.000 PLN netto do 30.000 euro netto:

- upublicznianie postępowania;

- opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny ofert, warunki udziału w postępowaniu;

- konflikt interesów;

- przebieg i dokumentowanie postępowania;

  • Szczegółowe omówienie taryfikatora korekt finansowych.

Prowadzący:

Krzysztof Puchacz- prawnik, były wieloletni pracownik organu kontroli państwowej (główny inspektor kontroli). Akredytowany Ekspert ©KFE (Akredytacja nr 0146/EKFE/12/2011).
Ceniony trener zamówień publicznych (ponad tysiąc godzin szkoleniowych rocznie) i wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i finansów publicznych na wielu uczelniach. Autor wielu artykułów w prasie fachowej oraz stały współpracownik miesięcznika „Przetargi publiczne”. Autor wielu publikacji książkowych z zakresu zamówień publicznych, finansów publicznych i kontroli zarządczej.

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja trwa od 28.05.2019 r. (godzina 09:00) do 07.06.2019 r. (godzina 15:00).

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie  FORMULARZA REJESTRACYJNEGO
Istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji, gdy zostanie osiągnięta maksymalna liczba uczestników.

• Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.
• Szkolenia są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
• Informujemy, że szkolenie jest BEZPŁATNE.
Zachęcamy do wpisywania pytań lub zagadnień do poruszenia na szkoleniu przez trenera (w polu UWAGI - w formularzu rejestracyjnym).

»»WAŻNE««
! Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń na szkolenie celem umożliwienia udziału w nim jak najszerszego grona beneficjentów/potencjalnych beneficjentów Programu.
!! W zwiazku z czym prosimy o wpisanie numeru wniosku/umowy o dofinansowanie projektu realizowanego (lub planowanego do realizacji) w ramach RPO WSL 2014-2020 w formularzu rejestracyjnym, co zwiększy szanse na pozytywną rekrutację na szkolenie.
!!! Również z tego względu ograniczamy udział w szkoleniu maksymalnie do 2 osób z jednej Instytucji.
!!!! Zgłoszenia uczestników, którzy brali już udział w szkoleniu z danego zakresu będą odrzucane.
!!!!! Rezygnację z udziału w szkoleniu należy zgłosić na adres e-mail podany w potwierdzeniu zakwalifikowania osoby na dane szkolenie, co najmniej na dwa dni robocze przed terminem szkolenia do godz. 15:00, pod rygorem odmowy zapisu na kolejne szkolenia.

Kontakt:
Anna Beta szkoleniarpo@slaskie.pl 

tel. 32 77 99 186

lub

Michał Banek szkoleniarpo@slaskie.pl 

(32) 77 99 185Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś