Przejdź do treści głównej

Dworzec autobusowy w Czechowicach-Dziedzicach od dawna wymagał gruntownej przebudowy. Jako wizytówka miasta, pierwsze miejsce, które widzą przyjezdni po wyjściu z autobusu, plac odstraszał swoim archaicznym, podniszczonym wyglądem. Płyta dworca wyłożona była starą, betonową kostką w wielu miejscach poważnie uszkodzoną niestety przewidywane koszty remontu były zbyt wysokie dla budżetu miasta, jako że wymiany wymagałaby również cała podziemna infrastruktura z sieciami gazo- i wodociągowymi na czele. Dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich udało się przeprowadzić prace renowacyjne, które nie tylko poprawiły ogólny efekt wizualny placu, ale również zwiększyły poziom bezpieczeństwa pieszych.

Tytuł projektu
Przebudowa placu autobusowego w Czechowicach-Dziedzicach

Nazwa beneficjenta
Gmina Czechowice-Dziedzice

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie
Poddziałanie: 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

Finanse
Wartość projektu: 1 688 024,48 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 433 775,31 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Celem projektu była redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez budowę nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury, która przyczyni się do zamiany środków transportu osobowego na rzecz transportu zbiorowego. O konieczności realizacji projektu zdecydowała potrzeba zwiększenia atrakcyjności transportu publicznego. Było to szczególnie ważne z punktu widzenia mieszkańców i osób odwiedzających Czechowice-Dziedzice.

Dotychczas teren placu był utwardzony starą, betonową kostką i narażał na niebezpieczeństwo pasażerów, którzy poruszali się po całym nieoznakowanym terenie placu.

Kolejną przesłanką dla przebudowy była lokalizacja, a zwłaszcza bliskość dworca kolejowego, z którego korzysta bardzo wielu mieszkańców i turystów. Powstanie nowoczesnego i bezpiecznego centrum przesiadkowego, łączącego w sobie transport indywidualny (rowerowy i samochodowy) ze zbiorowym (autobusowy i kolejowy), gwarantuje zwiększenie zainteresowania korzystaniem z usług transportu zbiorowego, co przełoży się w bezpośredni sposób na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Co udało się zrealizować?

W ramach projektu przebudowano cały teren placu autobusowego wraz z pieszymi ciągami komunikacyjnymi, porządkując i poprawiając tym samym bezpieczeństwo osób korzystających z komunikacji publicznej i nowopowstałej infrastruktury. W ramach inwestycji powstało całkowicie nowe i bezpieczne centrum przesiadkowe z 4 wiatami, 7 stanowiskami rowerowymi oraz pieszymi ciągami, drogami wjazdowymi i wyjazdowymi. Przy wejściu na każdy z 4 peronów zamontowano tablice z wyświetlanym rozkładem jazdy.

Dodatkowo utworzono skwer w narożniku dworca autobusowego wyposażony w stojaki na rowery, przy których można pozostawić jednoślady, aby w dalszą drogę udać się transportem zbiorowym (Bike&Ride).

Kto skorzysta z efektów projektu?

Infrastruktura jest ogólnodostępna i przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Służy wszystkim, którzy korzystają z komunikacji miejskiej w gminie Czechowice-Dziedzice, w tym mieszkańcom oraz turystom przesiadającym się pomiędzy komunikacją indywidualną i zbiorową.

Jakie są główne korzyści projektu?

Dzięki realizacji niniejszego projektu przebudowano chaotyczny i niebezpieczny plac autobusowy w nowoczesne centrum przesiadkowe, przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami i bezpieczne dla wszystkich użytkowników.


Zdjęcia pochodzą z portalu www.czecho.pl

Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.


Linki zewnętrzne
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś