Przejdź do treści głównej

Nowy nabór wniosków w styczniu!


2018-12-28 08:58

30 stycznia 2019 r. otwieramy nabór dla poddziałania:

4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Zachodniego – nr konkursu: RPSL.04.03.02-IZ.01-24-298/19

Coraz więcej mieszkańców naszego regionu zdaje sobie sprawę z konsekwencji ogrzewania domów i mieszkań w tradycyjny sposób. To dobry czas na inwestycje w odnawialne źródła energii. Nabór jest skierowany do Subregionu Północnego.

OZE – energia z natury

Głównym źródłem energii w Śląskiem (tak, jak i w całej Polsce) wciąż pozostają surowce nieodnawialne, takie jak węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny czy uran. Proces spalania większości z nich wiąże się z nieodwracalnymi zmianami w ekosystemie oraz zdrowiem wielu osób, które są szczególnie narażone na funkcjonowanie w zanieczyszczonym środowisku. Problem jest bardziej zauważalny w sezonie jesienno-zimowym, gdy smog nawiedza nasze miasta w wyniku ogrzewania domostw nieodpowiednim paliwem. 

Odnawialne źródła energii (OZE) są jedną z możliwych odpowiedzi na nękające województwo śląskie problemy z zanieczyszczonym powietrzem. W coraz większej liczbie gmin i powiatów w naszym regionie powstaje infrastruktura służąca do produkcji i dystrybucji energii z odnawialnych źródeł. Dzisiaj ogłaszamy kolejny konkurs na dofinansowanie projektów, które będą czerpać energię z natury. 

Złóż wniosek, zdobądź dotację 

Od 30 stycznia do 11 kwietnia 2019 roku jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, podmioty wykonujące działalność leczniczą, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz towarzystwa budownictwa społecznego mogą składać swoje projekty budowy infrastruktury do produkcji odnawialnej energii. Na ten cel przeznaczymy ponad 14 mln zł, a każdy wybrany do dofinansowania projekt może otrzymać dotację w wysokości 95% jego całkowitej wartości!

Oni już skorzystali

Do tej pory w ramach RPO WSL 2014-2020 ogłosiliśmy już 11 naborów na dofinansowanie infrastruktury odnawialnych źródeł energii i wybraliśmy do dofinansowania 99 projektów na łączną kwotę ponad 107 milionów złotych! Wsparcie z Regionalnego Programu Województwa Śląskiego otrzymali m.in.:

  1. Miasto Kalety, które na dachach i elewacjach jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej (m.in. Urzędu Miejskiego i miejskiej oczyszczalni ścieków) zamontowało 179 instalacji solarnych do przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz 210 mikroinstalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby gospodarstw domowych. Dowiedz się więcej o projekcie.
  2. Gmina Wojkowice, która otrzymała prawie 700 tysięcy zł dotacji na budowę elektrowni fotowoltaicznej dedykowanej dla miejskiej oczyszczalni ścieków, dzięki czemu oczyszczalnia znacznie obniżyła koszty zużywanej energii oraz zredukowała poziom emisji CO2 i pyłu zawieszonego PM10 do atmosfery. Dowiedz się więcej o projekcie.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś