Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Elektrownia fotowoltaiczna dla oczyszczalni ścieków w Wojkowicach


W marcu 2017 r. podpisana została umowa na dofinansowanie budowy ekologicznego źródła energii dla oczyszczalni ścieków w Wojkowicach. Projekt pozwoli poprawić efektywność energetyczną Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach poprzez ograniczenie kosztów zakupu energii. Powstanie nowe źródło wytwórcze energii odnawialnej wraz z infrastrukturą przesyłową, które wpłynie na ogólną redukcję emisji gazów cieplarnianych i PM10.

Tytuł projektu
Budowa elektrowni fotowoltaicznej dedykowanej dla oczyszczalni ścieków w Wojkowicach

Nazwa beneficjenta
Gmina Wojkowice

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 4.1. Odnawialne źródła energii
Poddziałanie: 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT

Finanse
Wartość projektu: 976 699,95 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 674 530,25 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach potrzebował własnego, ekologicznego źródła energii, które pozwoliłoby ograniczyć koszty działania oczyszczani ścieków. Takie rozwiązanie miało pozytywnie wpłynąć na możliwości inwestycyjne Zakładu Gospodarki Komunalnej Wojkowice w przyszłości, a także przełożyć się na korzystne stawki taryfowe.

Co udało się zrealizować?

Została wybudowana infrastruktura służąca do produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – elektrownia fotowoltaiczna o mocy 199,80 kWp (na którą składa się 740 sztuk modułów o mocy 270 Wp w technologii polikrystalicznych modułów fotowoltaicznych).

Kto skorzysta z efektów projektu?

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach realizuje zadania o charakterze publicznym, więc docelowo z efektów projektu (obniżenia kosztów oczyszczania ścieków) skorzystają mieszkańcy Wojkowic, a w szerokim ujęciu (czysta energia – czystsze powietrze) także mieszkańcy całego regionu.

Jakie są główne korzyści projektu?

Energia wyprodukowana przez farmę ma zasilić pobliską oczyszczalnię ścieków, pozwalając jej tym samym w znaczny sposób obniżyć koszty zużywanej energii. Wpłynie też na stopień redukcji CO2 oraz pyłu zawieszonego PM10 (nie nastąpi to w miejscu wytworzenia lecz w sposób równoważny nastąpi redukcja ekwiwalentna w elektrowni węglowej).

Efektem dodatkowym jest stworzenie nowych miejsc pracy związanych budową i obsługą powstałej infrastruktury.

Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś