Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Nowoczesne 5-oddziałowe przedszkole w gminie Żory


Jednym z priorytetowych celów stawianych sobie przez włodarzy miasta Żory jest zapewnienie jak najlepszych warunków rozwoju najmłodszym mieszkańcom. Stąd wzmożone inwestycje w nowoczesne i dobrze wyposażone przedszkola i szkoły. Jednym z najważniejszych wydarzeń w tym względzie było otwarcie nowej siedziby Przedszkola nr 4 – nowoczesnej i jednokondygnacyjnej, wyróżniajacej się tzw. "zielonym dachem", umożliwiającym zajęcia na świeżym powietrzu.

Tytuł projektu
Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w Dzielnicy Kleszczówka w Żorach

Nazwa beneficjenta
Gmina Miejska Żory

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: XII. Infrastruktura edukacyjna
Działanie: 12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego
Poddziałanie: 12.1.2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT

Finanse
Wartość projektu: 5 237 300,64 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 2 440 809,34 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Gmina Miejska Żory przeprowadziła analizy prognoz demograficznych i liczby urodzeń w latach 2012-2014, która jednoznacznie wskazywała na wyraźny trend wzrostowy (co do liczby urodzeń) w tym okresie. Ponadto na konieczność zwiększenia liczby miejsc w żorskich placówkach przedszkolnych wskazywała rosnąca liczba dzieci, które pomimo złożonego zgłoszenia nie zostały przyjęte do publicznego przedszkola z uwagi na brak miejsc i trafiły na listy rezerwowe. W 2011 r. Żory były najmłodszym z miast woj. śląskiego (najwyższy odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym – 19,1% ludności) oraz miastem o najwyższym przyroście naturalnym (5,17).

Co udało się zrealizować?

Udało się wybudować nowoczesne 5-oddzialowe przedszkole, w którym aktywnie czas spędza 125 dzieci. Nowe przedszkole jest jednokondygnacyjne, wyróżniające się nietuzinkową architekturą, konstrukcja budynku ma zaokrąglone ściany, oryginalną elewację oraz „zielony dach” czyli taras, na którym będą odbywały się zajęcia na świeżym powietrzu. Budynek został także dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Równocześnie Gmina Miejska Żory rozpoczęła realizację komplementarnego projektu pn.: „Przedszkole z górnej półki – wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Żory”, którego przedmiotem jest utworzenie 25 miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 i 4 lat w nowo wybudowanym budynku przedszkolnym w dzielnicy Kleszczówka w Żorach.

Kto skorzysta z efektów projektu?

Bezpośrednio na realizacji projektu skorzystały dzieci uczęszczające do nowego przedszkola (125 osób) i ich rodzice oraz nauczyciele. Nowa infrastruktura, umożliwiająca utworzenie dodatkowych miejsc w przedszkolu pozwoliła na powrót na rynek pracy kobietom sprawującym opiekę nad małymi dziećmi. Pośrednio na realizacji przedsięwzięcia skorzystają żorscy przedsiębiorcy (więcej chętnych do pracy), a także mieszkańcy, którzy zyskali przepiękny obiekt na terenie swojej dzielnicy.

Jakie są główne korzyści projektu?

Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc przedszkolnych. Stworzenie komfortowych warunków dla prowadzenia edukacji przedszkolnej.

Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś