Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego na rok 2016, Siemianowice Śląskie pod względem długości ścieżek rowerowych, spośród dziewiętnastu miast na prawach powiatu województwa śląskiego, plasowały się z wynikiem 2,2 km na 18 miejscu. Sytuacja ta uległa znacznej poprawie dzięki realizacji projektu, w ramach którego utworzono 17 km nowych dróg rowerowych, usytuowanych przy kluczowych terenach zielonych i łączących główne dzielnice miasta.

Tytuł projektu
Wsparcie mobilności miejskiej – projekt udogodnień dla wykorzystujących rower w mieście Siemianowice Śląskie

Nazwa beneficjenta
Gmina Siemianowice Śląskie

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie
Poddziałanie: 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT

Finanse
Wartość projektu: 8 970 240,28 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 7 556 386,83 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Podjęcie decyzji o realizacji projektu wynikało z braku w Siemianowicach Śląskich sieci komunikacyjnych ścieżek rowerowych oraz braku w mieście zachęt do korzystania przez mieszkańców z komunikacji zbiorowej oraz/lub roweru w postaci infrastruktury zintegrowanych centrów przesiadkowych, w tym parkingów Bike&Ride oraz Park&Ride.

Co udało się zrealizować?

W wyniku realizacji projektu powstały w mieście 4 zintegrowane węzły przesiadkowe, obejmujące swoim zakresem zmodernizowaną infrastrukturę transportu zbiorowego (m.in. wiaty przystankowe, zatoki autobusowe), parkingi typu Bike&Ride i Park&Ride oraz 17 km nowych dróg rowerowych komunikujących ze sobą główne dzielnice miasta.

Kto skorzysta z efektów projektu?

Kluczowymi odbiorcami projektu są mieszkańcy Siemianowic i gmin ościennych. Trasy rowerowe łączą się z trasami innych miast, dzięki czemu występuje efekt synergii i mieszkańcy mogą korzystać z infrastruktury w całej metropolii.

Jakie są główne korzyści projektu?

Głównymi korzyściami wynikającymi z realizacji projektu jest zwiększenie liczby osób korzystających w mieście z transportu publicznego oraz roweru, tym samym ograniczając korzystanie z samochodów prywatnych. 

Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś