Przejdź do treści głównej

Lato z Funduszami – relaks nad basenami w Wiśle i Czeladzi


2021-07-16 08:48

25 czerwca br. miało miejsce uroczyste otwarcie dwóch kompleksów basenowych, które powstały z wykorzystaniem preferencyjnych środków z Pożyczki Rewitalizacyjnej.

Pożyczka udzielana jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Powstałe strefy sportowo-rekreacyjne są wynikiem przebudowy i modernizacji nieczynnych i wyeksploatowanych technicznie obiektów sportowych w Wiśle i Czeladzi. Dotychczasowa infrastruktura techniczna basenów była nieprzystosowana do nowoczesnych wymagań technicznych i sanitarnych, przez co nie mogła być użytkowana przez mieszkańców.

Inteligentne Baseny w Wiśle

Basen w Wiśle funkcjonował od okresu międzywojennego, zapewniając mieszkańcom miejsce do wypoczynku i rekreacji. Ze względu na bardzo zły stan techniczny, zarówno niecek basenowych, jak i zabytkowych budynków, a także brak wymaganej infrastruktury technicznej, obiekt został zamknięty i kwalifikował się do kompleksowej rewitalizacji.

Basen w Wiśle

Z tego względu zdecydowano się na realizację projektu pn. "W systemie zaprojektuj i wybuduj – Inteligentne Baseny – rewitalizacja parku kąpielowego w Wiśle", na realizację którego BGK udzielił ponad 5,5 mln zł pożyczki rewitalizacyjnej.

Inwestycja objęła przebudowę całego obiektu wraz z zapleczem administracyjno-technicznym oraz infrastrukturą techniczną. Przebudowę wykonano z zastosowaniem energooszczędnych technologii, min. odzysku energii cieplnej.

Basen w Wiśle Basen w Wiśle

Dzięki rewitalizacji Park Kąpielowy w Wiśle nie tylko poprawia jakość życia mieszkańców, ale również zwiększa atrakcyjność turystyczną regionu.

Przebudowa basenu w Czeladzi

Baseny w Czeladzi znajdują się w pobliżu terenów zielonych Parku Grabek oraz obiektów sportowych, które są miejscem wypoczynku i rekreacji mieszkańców miasta. Obiekt został wybudowany w latach 70-tych XX w. i funkcjonował nieprzerwanie do 2015 r., kiedy ze względu na zły stan techniczny musiał zostać zamknięty.

Basen w Czeladzi

Dobra lokalizacja oraz wysokie zapotrzebowanie na infrastrukturę rekreacyjną wraz z możliwością uzyskania środków z Pożyczki Rewitalizacyjnej zachęciły miasto Czeladź oraz Czeladzkie Wodociągi do realizacji inwestycji pn. "Przebudowa otwartego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu i budową zaplecza sanitarno-szatniowego w Czeladzi wraz z późniejszym zarządzaniem obiektem". Wysokość pożyczki udzielonej na ten cel wyniosła prawie 6,7 mln zł.

Basen w Czeladzi Basen w Czeladzi

Kompleksowa rewitalizacja objęła obiekty techniczne i niecki basenowe, dobudowę zaplecza szatniowo-sanitarnego, rozszerzenie oferty o wodny plac zabaw i siłownię plenerową, a także modernizację otoczenia, w tym plaży wypoczynkowej i parkingu.

Pożyczki rewitalizacyjne

Obie inwestycje wpisują się w działania BGK mające na celu przywracanie do życia zdegradowanych obiektów miejskich, w tym związanych z dostępnością sportu i rekreacji oraz miejsc wypoczynku dla mieszkańców – zgodnie ze wskazaniami programów rewitalizacji. W trakcie realizacji jest także rewitalizacja obiektu pływalni przy ulicy Żeromskiego w Sosnowcu, która również finansowana jest w ramach pożyczki rewitalizacyjnej.

Zobacz również

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś