Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Instytucję Pośredniczącę stanowią dwie jednostki: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach oraz Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie. Rolę Instytucji Pośredniczącej mogą pełnić wyłącznie jednostki sektora finansów publicznych. Zakres jej obowiązków określa umowa lub porozumienie. Mogą to być na przykład zadania związane z zarządzaniem i wdrażaniem części programu dotyczącej określonej tematyki, w której specjalizuje się dana instytucja, np. ochrony środowiska, rozwoju przedsiębiorstw czy budowy dróg.

Przykładowe zadania Instytucji Pośredniczącej to:

 • zarządzanie poszczególnymi priorytetami programu,
 • przygotowanie na podstawie wytycznych Instytucji Zarządzającej szczegółowych kryteriów wyboru projektów w ramach poszczególnych priorytetów,
 • przygotowanie opisu własnego systemu zarządzania i kontroli,
 • wybór projektów do dofinansowania zgodnie z kryteriami oraz podpisywanie umów z beneficjentami,
 • zapewnienie zgodności projektów z zasadami wspólnotowymi i krajowymi,
 • weryfikacja poprawności i zgodności z prawem wydatków ponoszonych przez beneficjentów,
 • prowadzenie elektronicznego systemu monitorowania realizacji poszczególnych priorytetów,
 • rozliczanie umów z beneficjentami,
 • monitorowanie realizacji umów o dofinansowanie projektów,
 • monitorowanie realizacji wskaźników,
 • prowadzenie kontroli realizowanych projektów,
 • przygotowanie sprawozdań z realizacji poszczególnych priorytetów,
 • ewaluacja poszczególnych priorytetów,
 • prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych,
 • przechowywanie dokumentacji związanej z wdrażaniem programu przez 3 lata od daty jego zamknięcia.

Dla realizacji Regionalnego Programu dla województwa śląskiego wyznaczono następujące Instytucje Pośredniczące:

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne/ Regionalne Inwestycje Terytorialne

Kontakt do Instytucji Pośredniczących:

 1. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

  ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów

  Informacje ogólne: Wydział informacji i promocji
  tel. (032) 7439171 lub 7439177

  Sekretariat:
  tel. (032) 7439160
  fax. (032) 7439161
  email: scp@scp-slask.pl

 2. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 

  ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice

  telefony: 
  Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
  Sekretariat: +48 32 757 33 15
  Kancelaria: +48 32 757 33 79
  fax: +48 32 757 33 62
  e-mail: wup@wup-katowice.plkawu@praca.gov.pl

 3. Subregiony: 

  Centralny   
  Zachodni    
  Północny    
  Południowy
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś