Przejdź do treści głównej

Aktualizacja regulaminów konkursów EFS


2019-10-17 08:34

11 października 2019 r. zaktualizowaliśmy regulaminy 5 konkursów ogłoszonych przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego:

W przypadku naboru nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-347/19 zmianie uległ również termin rozstrzygnięcia konkursu, który został przesunięty z kwietnia na czerwiec 2020 r.

Powód zmian

Aktualizacje regulaminów konkursów wynikają z wejścia w życie 9 września 2019 r. nowej wersji "Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020".

Wszystkie zmiany zostały wskazane w wykazach dla każdego konkursu. Aktualne regulaminy oraz wykazy zmian można znaleźć w załącznikach poniżej oraz pod ogłoszeniem każdego z wyżej wskazanych naborów.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś