Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Aktualizacja dokumentacji dla konkursu z poddziałania 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs


2020-05-25 13:00

Zaktualizowaliśmy dokumentację konkursową naboru nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-079/20 z poddziałania 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

  • terminu rozstrzygnięcia konkursu,
  • dostosowania regulaminu do zmienionych wytycznych oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

Zmiana terminu wyników konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu został przesunięty na wrzesień 2020 r.

Z zastrzeżeniem, że w przypadku dużej liczby wniosków, zgodnie z przyjętą procedurą wyboru, czas na ocenę wniosków może ulec wydłużeniu.

Uzasadnienie zmian

Zmiana regulaminu konkursu wynika z wejścia w życie 16 kwietnia br. zaktualizowanych wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 oraz uchwalenia ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

Mając na uwadze zakres oferowanego wsparcia, w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19, orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu uległ skróceniu.

W załącznikach poniżej można znaleźć dokumentację konkursową objętą aktualizacją oraz wykaz zmian.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś