Przejdź do treści głównej

Sprawdzamy, jak zmienia się Śląskie


2018-02-08 14:28

RPO WSL 2014-2020 to nie tylko kolejne ogłoszone nabory. To także badanie sytuacji w regionie, regularne sprawdzanie, jak Śląskie ewoluuje oraz dostosowywanie naszej oferty do potrzeb mieszkańców województwa. W ostatnim kwartale 2017 roku przeprowadziliśmy serię badań ewaluacyjnych i analiz, których wynikom możecie się przyjrzeć na naszej stronie w zakładce: Przeczytaj analizy, raporty i podsumowania.

Komplementarność interwencji realizowanych w ramach RPO WSL 2014-2020 – ocena mechanizmów wdrażania projektów komplementarnych

Sprawdziliśmy, jak projekty realizowane z RPO WSL 2014-2020 uzupełniają się wzajemnie w ramach spełniania tego samego celu strategicznego. W efekcie będziemy mogli wprowadzić mechanizmy i rozwiązania, które przyczynią się do zapewnienia między-projektowej synergii. Dodatkowo przedstawiamy Wam dobre przykłady na spełnienie zasady komplementarności wśród projektów zrealizowanych w ramach perspektywy finansowej 2007-2013.

Ewaluacja osiągania celów Programu wraz z oceną stanu projektów w ramach ścieżki pozakonkursowej oraz dużych projektów

Badanie przeprowadziliśmy w celu sprawdzenia stanu realizacji RPO WSL 2014-2020. Pod uwagę wzięto wszystkie cele pośrednie i końcowe Programu oraz oceniono poziom jego wdrażania w oparciu o osiągnięte i możliwe do osiągnięcia wskaźniki. Część analizy dotyczy ponadto realizacji w ramach Programu projektów pozakonkursowych oraz tzw. dużych projektów.

Ewaluacja systemu komunikacji funduszy europejskich oraz zrealizowanych działań informacyjnych w ramach RPO WSL 2014-2020.

Ewaluacja działań informacyjno-promocyjnych jest dla nas szczególnie ważna, bo wskazuje nam w jaki sposób powinniśmy się z Wami komunikować, by ułatwić Wam przyswajanie często skomplikowanych treści z zakresu Funduszy Europejskich. Dostarcza nam również wiedzy na temat tego, jakich informacji o Funduszach poszukujecie, a co za tym idzie – co powinniśmy publikować na naszej stronie.

Ewaluacja bieżąca wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Badanie dotyczy stanu wdrażania mechanizmów ujętych w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych oraz poszczególnych Regionalnych Inwestycjach Terytorialnych. Dzięki jego wynikom możliwe będzie lepsze dostosowanie podstawowych założeń stojących za wdrażaniem ZITu i RITów w kolejnej perspektywie finansowania.

Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej cudzoziemców w województwie śląskim wraz z oceną możliwości wsparcia tej grupy w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

Dodatkowo w odpowiedzi na obecną sytuację geopolityczną związaną z migracją ludności przeprowadziliśmy monitoring stanu cudzoziemców, którzy osiedli w granicach naszego województwa. Sprawdziliśmy m.in. ilu migrantów przybyło na pobyt stały, ilu na czasowy, a także jak wygląda ich sytuacja zawodowa.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś