Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 13 informacje ze wszystkich 6905 dla tagu: podręcznik

Przewodnik dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 wersja 16 (12 stycznia 2022 r.)

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął 12 stycznia 2022 r. Przewodnik dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 (wersja 16). 

Przewodnik dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 przyjęty uchwałą nr 40/304/VI/2022 zawiera instrukcje oraz zasady dotyczące realizacji i rozliczania projektów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przewodnik stanowi załącznik do umowy o dofinansowanie projektu dofinansowanego ze środków EFRR. 

Przewodnik dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 nie dotyczy projektów z zakresu instrumentów finansowych (pożyczki/ poręczenia), działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (IP RPO WSL) oraz projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna.

 Szczegółowe zmiany zostały odnotowane w rejestrze zmian.

termin obowiązywania od 2022-01-12 do 2022-03-09
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: EFRR, podręcznik, dokumenty

Przewodnik dla Beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 wersja 15 (14 lipca 2021 r.)

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął 14 lipca 2021 r. Przewodnik dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 (wersja 15).

Przewodnik dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 przyjęty uchwałą nr 1670/252/VI/2021 zawiera instrukcje oraz zasady dotyczące realizacji i rozliczania projektów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przewodnik stanowi załącznik do umowy o dofinansowanie projektu dofinansowanego ze środków EFRR.

Przewodnik dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 nie dotyczy projektów z zakresu instrumentów finansowych (pożyczki/ poręczenia), działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (IP RPO WSL) oraz projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna.

Szczegółowe zmiany zostały odnotowane w rejestrze zmian.

termin obowiązywania od 2021-07-14 do 2022-01-11
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: EFRR, podręcznik, dokumenty

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (8 czerwca 2021 r.)

Wersja podręcznika obowiązująca beneficjentów, którzy podpisali umowy o dofinansowanie od 1 stycznia 2018 r.
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaktualizowało podręcznik o wymagania stawiane beneficjentom i wnioskodawcom projektów finansowanych w ramach REACT-EU.

termin obowiązywania od 2021-06-08
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: informacja i promocja, podręcznik

Przewodnik dla Beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 wersja 14 (20 stycznia 2021 r.)

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął 20 stycznia 2021 r. "Przewodnik dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020" (wersja 14).

"Przewodnik dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020" przyjęty uchwałą nr 128/206/VI/2021 zawiera instrukcje oraz zasady dotyczące realizacji i rozliczania projektów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przewodnik stanowi załącznik do umowy o dofinansowanie projektu dofinansowanego ze środków EFRR.

"Przewodnik dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020" nie dotyczy projektów z zakresu instrumentów finansowych (pożyczki/ poręczenia), działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (IP RPO WSL) oraz projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna.

Szczegółowe zmiany zostały odnotowane w rejestrze zmian.

termin obowiązywania od 2021-01-20 do 2021-07-13
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: EFRR, podręcznik, dokumenty

Przewodnik dla Beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 wersja 13 (19 grudnia 2019 r.)

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął 19 grudnia 2019 r. Przewodnik dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 (wersja 13).

Wprowadzone zmiany dotyczą:

- rezygnacji z wymogu podpisania oświadczenia dotyczącego kwalifikowalności podatku VAT stanowiącego załącznik do wniosku o płatność końcową dla jednostek samorządu terytorialnego przez skarbnika bądź osobę przez niego upoważnioną,

- określenia katalogu kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych dla działania 4.6 Czyste powietrze, poddziałanie 4.6.1 Czyste powietrze – konkurs,

- doprecyzowania zasad kwalifikowalności wydatków w zakresie sprzętu bądź infrastruktury dla działania 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

Szczegółowe zmiany zostały odnotowane w rejestrze zmian.

termin obowiązywania od 2019-12-19 do 2021-01-19
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: podręcznik, EFRR, dokumenty

Przewodnik dla Beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 wersja 12 (18 września 2019 r.)

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął 18 września 2019 r. Przewodnik dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 (wersja 12).

Przewodnik dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 przyjęty uchwałą nr 2100/69/VI/2019 zawiera instrukcje oraz zasady dotyczące realizacji i rozliczania projektów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przewodnik stanowi załącznik do umowy o dofinansowanie projektu dofinansowanego ze środków EFRR.

Przewodnik dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 nie dotyczy projektów z zakresu instrumentów finansowych (pożyczki/ poręczenia), działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (IP RPO WSL) oraz projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna.

termin obowiązywania od 2019-09-18 do 2019-12-18
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: podręcznik, EFRR, dokumenty

Przewodnik dla Beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 wersja 11 (3 lipca 2019 r.)

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął 3 lipca 2019 r. Przewodnik dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 (wersja 11).

Przewodnik dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 przyjęty uchwałą nr 1490/53/VI/2019 zawiera instrukcje oraz zasady dotyczące realizacji i rozliczania projektów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przewodnik stanowi załącznik do umowy o dofinansowanie projektu dofinansowanego ze środków EFRR.

Przewodnik dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 nie dotyczy projektów z zakresu instrumentów finansowych (pożyczki/ poręczenia), działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (IP RPO WSL) oraz projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna.

termin obowiązywania od 2019-07-03 do 2019-09-17
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: podręcznik, EFRR, dokumenty

Przewodnik dla Beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 wersja 10 (27 marca 2019 r.)

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął 27 marca 2019 r. Przewodnik dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 (wersja 10).

Przewodnik dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 przyjęty uchwałą nr 620/30/VI/2019 zawiera instrukcje oraz zasady dotyczące realizacji i rozliczania projektów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przewodnik stanowi załącznik do umowy o dofinansowanie projektu dofinansowanego ze środków EFRR.

Przewodnik dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 nie dotyczy projektów z zakresu instrumentów finansowych (pożyczki/ poręczenia), działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (IP RPO WSL) oraz projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna.

termin obowiązywania od 2019-03-27 do 2019-07-02
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: podręcznik, dokumenty

Przewodnik dla Beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 wersja 9 (2 października 2018r.)

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął 2 października 2018 r. Przewodnik dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 (wersja 9).

Przewodnik dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 przyjęty uchwałą nr 2255/289/V/2018  zawiera instrukcje oraz zasady dotyczące realizacji i rozliczania projektów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przewodnik stanowi załącznik do umowy o dofinansowanie projektu dofinansowanego ze środków EFRR.

Przewodnik dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 nie dotyczy projektów z zakresu instrumentów finansowych (pożyczki/ poręczenia), działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (IP RPO WSL) oraz projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna.

termin obowiązywania od 2018-10-02 do 2019-03-26
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: podręcznik, dokumenty

Przewodnika dla Beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 wersja 8 (25 maja 2018r.)

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął 22 maja 2018 r. Przewodnik dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 (wersja 8), z datą obowiązywania z dniem 25 maja 2018r.

Przewodnik dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 przyjęty uchwałą nr 1113/259/V/2018  zawiera instrukcje oraz zasady dotyczące realizacji i rozliczania projektów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przewodnik stanowi załącznik do umowy o dofinansowanie projektu dofinansowanego ze środków EFRR.

Przewodnik dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 nie dotyczy projektów z zakresu instrumentów finansowych (pożyczki/ poręczenia), działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (IP RPO WSL) oraz projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna.

termin obowiązywania od 2018-05-25 do 2018-10-01
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: podręcznik, dokumenty

Przewodnik dla Beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 wersja 7 (27 marca 2018r.)

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął 27 marca 2018 r. Przewodnik dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 (wersja 7).

Przewodnik dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 przyjęty uchwałą nr 692/250/V/2018  zawiera instrukcje oraz zasady dotyczące realizacji i rozliczania projektów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przewodnik stanowi załącznik do umowy o dofinansowanie projektu dofinansowanego ze środków EFRR.

Przewodnik dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 nie dotyczy projektów z zakresu instrumentów finansowych (pożyczki/ poręczenia), działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (IP RPO WSL) oraz projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna.

termin obowiązywania od 2018-03-27 do 2018-05-24
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: podręcznik

Przewodnik dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 wersja 5 (2 września 2017 r.)

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął 22 sierpnia 2017 r. Przewodnik dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 (wersja 5).

Przewodnik dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 przyjęty uchwałą nr 1728/212/V/2017 zawiera instrukcje oraz zasady dotyczące realizacji i rozliczania projektów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przewodnik stanowi załącznik do umowy o dofinansowanie projektu dofinansowanego ze środków EFRR.

Przewodnik dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 nie dotyczy projektów z zakresu instrumentów finansowych (pożyczki/ poręczenia), działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (IP RPO WSL) oraz projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna.

termin obowiązywania od 2017-09-02 do 2017-11-27
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: podręcznik
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś