Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 1 informacje ze wszystkich 6950 dla tagu: komunikacja

Strategia komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

17 marca 2022 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął aktualizację Strategii Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (uchwała nr 407/318/VI/2022).

Aktualizacja dokumentu jest podyktowana wprowadzeniem do RPO WSL nowych środków w ramach mechanizmu REACT-EU, które mają posłużyć realizacji projektów ukierunkowanych na przeciwdziałanie i niwelowanie negatywnych efektów pandemii COVID-19 w województwie śląskim.

Najważniejsze modyfikacje dokumentu dotyczą:
•    dodanie celu 5 związanego z zapewnieniem skutecznego systemu informacji i promocji na temat wsparcia REACT-EU w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;
•    dodano wskaźnik „Liczba materiałów informacyjnych lub promocyjnych na temat REACT-EU wydanych w formie elektronicznej”;
•    dodano działanie „Informowanie nt. projektów współfinansowanych z RPO WSL 2014-2020 w ramach REACT-EU”;
•    dodano informacje dot. oznaczania projektów realizowanych w ramach REACT-EU;
•    zaktualizowano wartości w tabeli "Indykatywny budżet na realizację Strategii Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020" (budżet obejmuje okres od roku 2014 do roku 2023)ze względu na przesuniecie zadań informacyjno-promocyjnych z Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego do Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz dodatkowe środki z REACT-EU w ramach XV osi priorytetowej Pomoc Techniczna – REACT-EU dla Departamentu Rozwoju Regionalnego.

Aktualizacja Strategii została zaakceptowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 24 stycznia br. i przyjęta przez Komitet Monitorujący RPO WSL 2014-2020 1 marca br.

termin obowiązywania od 2022-03-17
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: strategia, komunikacja, promocja
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś