Przejdź do treści głównej

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 1 informacje ze wszystkich 6211 dla tagu: eksperci

Wytyczne w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 (22 marca 2018 r.)

W związku z nowelizacją ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.), zagadnienia dotyczące korzystania z usług ekspertów zostały wyłączone z Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.

Wytyczne w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 mają na celu zapewnienie jednolitego stosowania przez właściwe instytucje przepisów regulujących korzystanie z usług ekspertów. Rolą Wytycznych jest wyjaśnienie między innymi sposobu zapewnienia przejrzystości zasad naboru kandydatów na ekspertów, mechanizmów służących zagwarantowaniu rzetelnej i bezstronnej usługi świadczonej przez eksperta oraz zasad egzekwowania odpowiedniej jakości pracy ekspertów.

Wytyczne są stosowane od 12 kwietnia 2018 r.  - data opublikowania w Monitorze Polskim.

termin obowiązywania od 2018-04-12
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: Wytyczne, eksperci
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś